prod10Υπάρχει ανάρτηση για την παρεμπόδιση της σμηνουργίας. Αλλά με κάποιες προϋποθέσεις δίνει βοήθεια και στην ανάπτυξη του μελισσιού.

Επίσης επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί το πάνω πάτωμα, όπου βρίσκεται ο γόνος χωρίς τη βασίλισσα, για τη διατροφή βασιλικών κελιών και τη γονιμοποίηση της νέας βασίλισσας, οπότε μπορεί να γίνει αυτόματη αντικατάσταση της παλαιάς.

Είναι σωτήρια μέθοδος, που εφαρμόζεται σ’ όλο τον κόσμο. Πρέπει να αποφεύγεται εκεί όπου ηπιότερα μέτρα δίνουν ικανοποιητική λύση, όπως είναι η προσθήκη δεύτερου πατώματος με χτισμένες κηρήθρες σκουρόχρωμες, ή το δεύτερο ανέβασμα του γόνου στο δεύτερο πάτωμα για την πρόληψη της σμηνουργίας, αφού ελευθερώνει χώρο για την ωοτοκία της βασίλισσας στο κάτω πάτωμα.

Η μέθοδος Ντεμαρί, φέρνει ριζική μεταβολή στην όλη κατάσταση του μελισσιού και για κάποιο διάστημα επιβραδύνει το ρυθμό της ωοτοκίας της βασίλισσας, ενώ οι άλλες μέθοδοι δεν έχουν τέτοια αρνητική επίδραση και η ωοτοκία συνεχίζεται και οι άλλες εργασίες στην κυψέλη προχωρούν χωρίς διακοπή και ίσως εντατικότερα.

Επομένως ο μελισσοκόμος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο Ντεμαρί αν η εφαρμογή της πρόκειται να καθυστερήσει σημαντικά την ανάπτυξη του μελισσιού και έτσι να μην προφτάσει να εργαστεί δυναμικά στη διάρκεια της μεγάλης ανθοφορίας.

Αν πάλι από την υπερβολική  ανάπτυξη απειλείται σμηνουργία και πρέπει να την καταστείλει, πρέπει να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής του, σύμφωνα με τις εξής οδηγίες:

  • Αν η μέθοδος Ντεμαρί εφαρμοστεί 50-60 μέρες πριν από τη μεγάλη ανθοφορία, τότε, και αν ο μελισσοκόμος αφήσει στο κάτω πάτωμα ένα πλαίσιο γόνου με βασίλισσα, ένα δυνατό μελίσσι, σε καλή τοποθεσία, έχει καιρό να συμπληρώσει πάλι το νέο εμβρυοθάλαμο με γόνο.

Όταν όμως η μέθοδος εφαρμόζεται τόσο αργά που δεν επαρκεί ο χρόνος για την ανάπτυξη του μελισσιού, τότε πρέπει να αφήσει περισσότερο γόνο στο μελίσσι για να καλύψει τη διαφορά της καθυστέρησης του γόνου με την εφαρμογή της μεθόδου Ντεμαρί

Αν η βασίλισσα της κυψέλης που εφαρμόστηκα η μέθοδος Ντεμαρί, είναι ηλικίας πάνω των 2 ετών, τότε στο πάνω πάτωμα, το πάνω από το διάφραγμα της βασίλισσας, όπου υπάρχει ορφανός γόνος, οι μέλισσες συνήθως αρχίζουν να τρέφουν βασιλικά καλιά αντικατάστασής της και στις περιοχές με εντατική σμηνουργία πρέπει αυτά να καταστρέφονται 5-7 ημέρες μετά τον περιορισμό της βασίλισσας στο κάτω πάτωμα, για να αποφευχθεί η σμηνουργία, γιατί υπάρχει κίνδυνος να γίνει η σμηνουργία με την παλιά βασίλισσα.

Όπου όμως δεν είναι μεγάλη η τάση σμηνουργίας τα βασιλικά κελιά αφήνονται να εκκολαφθούν, οπότε αν εφοδιαστεί το πάνω πάτωμα με χωριστή είσοδο, στο πίσω μέρος, η νέα βασίλισσα γονιμοποιείται και αρχίζει με τον καιρό την ωοτοκία.

Όταν όμως η βασίλισσα του κάτω πατώματος είναι νέα και σφριγώσα, τότε δεν κάνουν οι μέλισσες βασιλικά κελιά πάνω, ή αν κάνουν η νέα δεν γίνεται αποδεκτή και σύντομα μετά την εκκόλαψή της εξαφανίζεται.

Σ’ αυτή την περίπτωση  ο μελισσοκόμος, που θέλει να πετύχει καλές νέες βασίλισσες, μπορεί να ενδιαφερθεί να αποκτήσει βασιλικά κελιά, παρεμβάλλοντας ένα τρίτο πάτωμα με κενές κηρήθρες μεταξύ των δύο πατωμάτων.

Οπότε οι μέλισσες του άνω πατώματος κάνουν βασιλικά κελιά και η πρώτη βασίλισσα που εκκολάπτεται  γονιμοποιείται από την πάνω έξοδο, για γαμήλια πτήση. Και αν μεταφερθεί η γονιμοποιημένη σε νέα θέση, ο μελισσοκόμος χρησιμοποιεί τα κελιά κατά τις ανάγκες του. Αν δεν χρειάζεται ανάπτυξη μελισσοκομείου αφήνει τις δυο βασίλισσες να εργάζονται μέχρι να αρχίσει η μεγάλη ανθοφορία και τότε να αντικαταστήσει την παλιά βασίλισσα με τη νέα, με ανταλλαγή των δυο πατωμάτων, αφού αφαιρέσει την παλιά βασίλισσα.

Όμως υπάρχει και μια άλλη δυνατότητα χρησιμοποίησης του πάνω πατώματος, με ορφανό γόνο και αυτή είναι η διατροφή τεχνητών εμβολιασμένων βασιλικών κελιών (υπάρχει ανάρτηση στα περί βασιλοτροφίας).

Τα πάνω πατώματα που είναι πολυπληθή μπορούν να εκθρέψουν, με άφθονο βασιλικό πολτό, μέχρι 20 εμβολιασμένα και αποδεκτά, βασιλικά κελιά.

Οι μέλισσες συνηθίζουν να συνεχίζουν και να αποτελειώνουν μια εργασία, αρχινισμένη στη δική τους ή ξένη κυψέλη.

Αν λοιπόν 20 κελιά αρχινισμένα και αποδεδειγμένα   εισαχθούν στο πάτωμά της, που περιέχει ορφανό γόνο, οι μέλισσες θα συνεχίσουν την τέλεια τροφοδότησή τους.

Όταν μετά 10 μέρες ωριμάσουν δηλαδή είναι έτοιμα να εκκολαφθούν, ο μελισσοκόμος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κατά βούληση.

Για όλα αυτά τα πλεονεκτήματα της αξίζει να μελετηθεί καλά η μέθοδος Ντεμαρί και να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής που χρησιμοποιείται.

Δίνει άριστα αποτελέσματα τόσο για πρόληψη σμηνουργίας, όσο και για καλύτερη ανάπτυξη του σμήνους, πριν τη μεγάλη ανθοφορία, αλλά και για τον εύκολο και αυτόματο τρόπο αντικατάστασης των παλαιών βασιλισσών με νέες εκλεκτές.

Advertisements