Σήμερα 28 Μαρτίου 2ο13 και ώρα 11:59 εκδόθηκε Ανακοίνωση-Δελτίο Τύπου από το Δημαρχείο Αμαρουσίου Αττικής, που απαγορεύει τη χρήση των διασυστηματικών, τοξικών, νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων thiamethoxam και imidacloprid, που κατάστρεψαν τη μελισσοκομία στην Αττική το 2012 και είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον και τη ζωή.

Ευχαριστούμε τον Αξιότιμο Δήμαρχο Αμαρουσίου για την άμεση και αποτελεσματική του δραστηριοποίηση, όπως και τη θεμελιακή και άμεση, προηγούμενη ενεργοποίηση στο Ευρωκοινοβούλιο του Ευρωβουλευτή μας κ .Κρίτωνα Αρσένη και την Ο.Μ.Σ.Ε. για τις τεκμηριωμένες απόψεις, της επίλυσης του καταστροφικού προβλήματος για τη μελισσοκομία μας

Όμως για την ολοκλήρωση της όλης προσπάθειας, πρέπει να επισημάνουμε τον κίνδυνο της μεμονωμένης ιδιωτικής, ατομικής χρησιμοποίησης των υπόψη σκευασμάτων, λάθρα πώλησης ή φυλασσομένων στην αποθήκη των ζηλωτών ψεκαστών, προς τους οποίους πρέπει να εξειδικευτεί η πληροφόρηση και ο έλεγχος των αποθεμάτων, με πρώτη επιλογή τους ιδιοκτήτες φοινικοειδών στον ιδιόκτητο χώρο τους, που θα αποτελούν και τον οδηγό της πληροφόρησης και της άσκησης του ελέγχου.

Kαι κάνουμε αυτή την πρόταση επειδή είναι γνωστό,ότι οι πρακτικές καταλύουν τον Κανόνα.

Advertisements