images (5)Από 1ης Αυγούστου 2004, ενεργοποιήθηκε η οδηγία 2001/110 της ευρωπαϊκής ένωσης  πoυ περιέχει διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και αφορούν όλα τα προϊόντα και το μέλι ενώ καταργήθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 498 (προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 74/409/ΕΟΚ). Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η αποφυγή άνισων συνθηκών ανταγωνισμού και παραπλάνησης των καταναλωτών σε θέματα ποιότητας του μελιού. Και βέβαια μερίδιο ευθύνης βαρύνει τους ίδιους τους καταναλωτές ,αφού πρέπει να ενδιαφέρονται για την ταυτότητα του προϊόντος που αγοράζουν, να διαβάζουν προσεκτικά την ετικέτα στη συσκευασία του μελιού, που είναι υποχρεωτική και η αναγραφή σ’ αυτήν ψευδών στοιχείων είναι παραπλάνηση του καταναλωτή.

Οι βασικές διαφορές της νέας ισχύουσας νομοθεσίας: Οδηγία 2001/110/ΕΚ σε σχέση με την παλαιά (οδηγία 74/409/ΕΟΚ) είναι οι εξής:

 1. Στα χαρακτηριστικά σύστασης του μελιού, το κριτήριο των αναγόντων ζαχάρων αντικαθίστανται από το άθροισμα φρουκτόζης και γλυκόζης ,που για τα ανθόμελα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 60% και για το μέλι μελιτώματος και μείγμα μελιτώματος και ανθέων μεγαλύτερο του 45%. Αυτό το κριτήριο είχε ταλαιπωρήσει πολύ τους Έλληνες μελισσοκόμους, επειδή το μέλι από μελίτωμα (ελάτου και πεύκου) έχουν πολύ χαμηλά ανάγοντα και δεν ανταποκρίνονται στις προηγούμενες αγορανομικές διατάξεις ,σαν μη κανονικό, με άδικη παραπομπή παραγωγών στα δικαστήρια και μείωση της αξιοπιστίας  τους στον καταναλωτή και το κοινό.
 2. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή στην ετικέτα της συσκευασίας η χώρα που τρυγήθηκε το μέλι και αυτο προστατεύει το εγχώριο μέλι,με πάταξη της νοθείας. Η προέλευση συνδέει το μέλι με την ποιότητα και πληροφορεί τον καταναλωτή. Η προηγούμενη νομοθεσία περιείχε κενό και άφηνε σε επιτήδειους περιθώρια εκμετάλλευσης των καταναλωτών με νοθείες.
 3. Στα είδη του μελιού μπαίνει και το διηθημένο μέλι ,αυτό από το  οποίο αφαιρείται σημαντική ποσότητα γύρης σαν ξένη ανόργανη ή οργανική ουσία.
 4. Και για το μέλι ζαχαροπλαστικής αναγράφονται στην ετικέτα οι λέξεις: «μόνο για μαγειρική».
 5. Τα κράτη-μέλη δεν θεσπίζουν εθνικές διατάξεις,που δεν προβλέπονται από τη νέα οδηγία και
 6. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα (μεγαλύτερη από 0,8mg/cm σε  μελίτωμα και μικρότερο από 0,8 σε  ανθόμελα. Σε συνδυασμό  με άθροισμα φρουκτόζης και γλυκόζης μεγαλύτερο από 60% σε ανθόμελα και μεγαλύτερο από 45%  σε μελίτωμα) ,αποτελούν σημαντικό στοιχείο, ικανό να καθορίσει την ονομασία του τελικού προϊόντος.

  ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ. Με την κατάργηση του προεδρικού διατάγματος: 498 (προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 74/409/ΕΟΚ) και την ενεργοποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ από 1η Αυγούστου 2004 για το μέλι ,ο καταναλωτής διευκολύνεται με την ελευθερία που του δίνεται για τις συναλλαγές του, αφού θεσπίζεται υποχρέωση  για τα εξής:

 • Πληροφόρησης  χαρακτηριστικών του τροφίμου (ταυτότητας , ιδιοτήτων, ποσότητας, διατηρησιμότητας, τόπου παρασκευής).
 • Απαγόρευσης αναφοράς ιδιοτήτων στο τρόφιμο, που δεν  τις έχει.
 • Απαγόρευσης αναφοράς χαρακτηριστικών ,που έχουν όλα τα όμοια :(φυσικό, αγνό, παρθένο, ακατέργαστο κ.λ.π.)
 • Απαγόρευσης απόδοσης ιδιοτήτων (π.χ. πρόληψης ή θεραπείας ασθενειών και να υπονοούνται ).

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ :Από 1ης Αυγούστου 2004, είναι υποχρεωτικό  η  ετικέτα της τελικής συσκευασίας του μελιού να περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Προέλευση του μελιού (π.χ. Ελληνικό)
 2.  Ποσότητα της παρτίδας που παρασκευάζεται ή συσκευάζεται σε πανομοιότυπες συνθήκες.
 3. Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας (ανάλωση κατά προτίμηση πριν το τέλος…) ,δηλ. το χρονικό διάστημα ,που δεν αλλοιώνονται οι χαρακτηριστικές ιδιότητες σε ενδεδειγμένες συνθήκες συντήρησης. Το χρονικό διάστημα ορίζεται από τον παραγωγό, με την έννοια ότι οποτεδήποτε ελεγχθεί το μέλι να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά της σύστασης, που είναι η περιεκτικότητα σε σάκχαρα, υγρασία, ηλεκτρική αγωγιμότητα, δείκτης διστάσης κ.λ.π, όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία με την εφαρμογή της οδηγίας 2001/110/ΕΚ.
 4.  Ονομασία του προϊόντος ,όπως αυτή καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. μέλι ανθέων, μέλι μελιτώματος, διηθημένο μέλι κ.λ.π.). Όμως αυτές οι ονομασίες μπορούν να αντικατασταθούν από την απλή ονομασία του προϊόντος: «μέλι», εκτός αν πρόκειται για διηθημένο μέλι, μέλι κηρήθρας, μέλι με τεμάχια κηρήθρας ή τεμάχια κηρήθρας με μέλι και μέλι ζαχαροπλαστικής.
 5. Όνομα ή εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή συσκευαστή.
 6.  Καθαρό βάρος.
 7. Η χώρα που τρυγήθηκε. Και αν προέρχεται από τουλάχιστον δυο κράτη-μέλη ή τρίτες χώρες, να αναγράφεται κατά περίπτωση μια από τις ακόλουθες ενδείξεις: «μείγμα μελιών ΕΚ»,.(εκτός ΕΚ) ή (ΕΚ και  εκτός ΕΚ)

Επίσης η ονομασία του προϊόντος μπορεί να συμπληρωθεί με πληροφορίες ,που αφορούν τη φυτική προέλευση ή την προέλευση από άνθη, τη γεωγραφική προέλευση ,καθώς και ειδικά ποιοτικά κριτήρια. (Υπενθυμιστική αναφορά πληροφόρησης.:Πηγή: Μελισσοκομικό Βήμα της ΟΜΣΕ, τεύχος 9, σελ. 20, 21 ,του Μελισσοκομικού Κέντρου ΠΑΣΕΓΕΣ, Υπεύθυνη Μαρία Μπίστη, Επόπτριες Φρειδερίκη Γκουλιαδίτη, Παρασκευή Μπιρρή.

tomelissi.word press.com

Advertisements