Οι πληθωρικές επισκέψεις των μελισσοκόμων στην ιστοσελίδα μας με την έννοια ότι είναι και δική τους,δείχνουν  έντονο ενδιαφέρον για τη μελισσοκομία . Αλλά προβληματίζει ένα ενδεχόμενο, να μην καλύπτεται η αναγκαία ενημέρωση .Γιατί άμεσα η σκέψη μας πηγαίνει σε ένα κενό,ότι μονομερώς επιλέγονται   άρθρα,τα οποία  προκαλούν τις επισκέψεις και ενδεχόμενα ή και σίγουρα να υπάρχει και ευρύτερη πληροφόρηση,που έχει αγνοηθεί.

Όμως  και από την πλευρά των μελισσοκόμων που συνεργαζόμαστε,ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις παρέμβασης στην παρεχόμενη  πληροφόρηση,μέσα από τη διαδικασία  των ΣΧΟΛΙΩΝ,για ελλείψεις,λάθη,ανεπάρκεια,άλλες παρατηρήσεις  και αναγκαιότητα άλλης εξειδικευμένης πληροφόρησης  κλπ.

Αυτές οι παρεμβάσεις είναι απαραίτητες ,δίνουν κατεύθυνση στην πληροφόρηση, για  συμπλήρωση της μελισσοκομικής γνώσης . Και την προτείνουμε: Να λειτουργήσει ελεύθερα,αφού το διαδίκτυο προσφέρει την αμεσότητα,με συνοπτικές και μεστές ερωτήσεις -απαντήσεις,παρατηρήσεις κλπ.

Έτσι λοιπόν,περιμένουμε μία κίνηση  προς αυτή την κατεύθυνση,στην οποία πιστεύουμε ότι μπορούμε  να προσφέρουμε το κάθε αναγκαίο και γενικότερα μαζί να προωθήσουμε τη μελισσοκομία, που χρειαζόμαστε τη δική σας συμμετοχή, σαν κατεύθυνση μόνο.

(28/1/2014)    tomelissi.word press.com

Advertisements