Η ιστοσελίδα μας αυτή άρχισε τις αναρτήσεις της μετά από 25ετή δραστηριότητα στη Μελισσοκομία και εξαιτίας της κυκλοφορίας των επικίνδυνων,νέας γενιάς νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων και των γενετικά τροποποιημένων και μεταλλαγμένων φυτών,που καταστρέφουν κάθε είδους ζωή στη γη μας.Έτσι μπήκε σε βάθος μελισσοκομικής αναφοράς,που οι νέοι μελισσοκόμοι δυσκολεύονται να την ακολουθήσουν,παρά το ότι υπάρχει εκτενέστατο ευρετήριο θεμάτων,που δίνουν ειδική και όχι συνδυαστική-συσχετισμένη πληροφόρηση.

Αυτή λοιπόν την έλλειψη πιστεύουμε ότι μπορεί να μειωθεί ,αν προτείνουμε μία σειρά μελέτης κάποιων βασικών άρθρων,που έχουν αναρτηθεί και άπτονται του κορμού της μελισσοκομίας,για να προχωρίσει  ευκολότερα η μελέτη σε ειδικότερα  θέματα. Και επιλέγουμε τα επόμενα:

1/2/2013   Μελέτη του σύνδρομου κατάρρευσης των μελισσιών

6/4/2013  Αίτια κατάρρευσης των μελισσιών

——-

2/2/2013  Κηρήθρες και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη των μελισσιών

13/12/2013 Πρωτεϊνούχα διατροφή των μελισσιών

16/12/2013 Μελισσοτροφές αυτοπαρασκευής και εμπορίου

18/12/2013 Περιπτώσεις τροφοδοσίας μελισσιών

——

16/12/2012 Οξαλικό οξύ κατά βαρρόα

13/11/2013 Βαρροϊκή ακαρίαση και αντιμετώπιση (1)

13/11/2013 Βιοτεχνική μέθοδος κατά βαρρόα (2)

23/11/2013 Βιοτεχνική μέθοδος κατά βαρρόα (3)

5/2/2014    Ασθένειες γόνου μελισσιών ( Βαρροάτωση)

——

12/1/2ο14   Νοσεμίαση,εξέλιξη και καταπολέμηση

27/1/2014  Καταπολέμηση της Νοσεμίασης,  με τροφοδοσία άνοιξη και φθινόπωρο,συνδιασμένης με χρήση Θυμόλης και

 

7/2/2014    Ασθένειες μελισσιών-Νοσεμίαση.

Αυτά λοιπόν προτείνονται σαν βασικά και επίκαιρα θέματα της μελισσοκομίας,για τη μελέτη τους ,την κατανόησή τους και  προεκτάσεις στη συνέχεια σε ειδικότερα θέματα.-

tomelissi.word press.com