Προβλήματα γόνου μελισσιώναρχείο λήψης (5)

1. Διάσπαρτος, σφραγισμένα κελιά, βαθουλωμένα με μικρές τρύπες.

Αιτίες

  • Αμερικανική Σηψιγονία,
  • Σακκόμορφη σήψη,
  • Βαρρόα,
  • Ευρωπαϊκή σηψιγονία,
  • Ασκοσφαίρωση.

Λύσεις

  • Βαριά προσβεβλημένα από σηψιγονίες απομακρύνονται για θεραπεία με τεραμμυκίνη ή καταστρέφονται.
  • Βαρρόα και ασκοσφαίρωση αντιμετωπίζονται με τα γνωστά.

 

2.  Διάσπαρτος γόνος χωρίς βαθουλωμένα κελιά, ούτε τρύπες.

Αιτίες

  • Γηρασμένη, ελαττωματική βασίλισσα, έχει μισοφαγωμένα φτερά, είναι ανάπηρη, μικρή, δεν συνοδεύεται.
  • Απουσία γύρης ή νερού. Νύμφες μισοφαγωμένες μέσα στα κελιά τους.
  • Δηλητηριασμένη γύρη. Μεγάλος αριθμός νεκρών μελισσών μπροστά στην είσοδο και νεκρές νύμφες.
  • Κληρονομικοί παράγοντες. Κανονική γέννα, υγιής αλλά θανατώνεται και απομακρύνεται από τις μέλισσες.

Λύσεις

  • Αντικατάσταση βασίλισσας με άλλη δοκιμασμένη.
  • Τα μελίσσια τροφοδοτούνται με γύρη ή υποκατάστατα.
  • Αφαιρούνται όλα τα ύποπτα πλαίσια και τα μελίσσια ενισχύονται με εκκολαπτόμενο γόνο.
  • Αντικαθίσταται η βασίλισσα.
  • ΠΗΓΗ: Πρακτική Μελισσοκομία Ανδρέα Θρασυβούλου 2ο12 ,σελίδες 177-180, Έκδοσης : Μελισσοκομική  Επιθεώρηση, Θεσσαλονίκη τηλ.2392ο 91575

 

3. Ο γόνος είναι  συμπαγής, αλλά περιορισμένος

Αιτίες

  • Ο γόνος μπλοκαρίστηκε από γύρη ή μέλι.
  • Μικρό μελίσσι αδύναμο να αυξήσει το γόνο.
  • Βασίλισσα σε αρχή γέννας.
  • Φυσιολογική κατάσταση. Λόγο εποχής καθυστερείται η γέννα.

Λύσεις

  • Την Άνοιξη απολεπίζονται τα στεφάνια μελιού πάνω από το γόνο, τοποθετούνται νέες κηρήθρες και πατώματα, επεκτείνεται η γονοφωλιά. Το Φθινόπωρο, τρυγούνται τα μελίσσια και δίνονται χτισμένες κηρήθρες.
  • Ενισχύεται με εκκολαπτόμενο γόνο, με μέλισσες, ή συνενώνονται.
  • Το μελίσσι ενοχλείται όσο γίνεται λιγότερο.
  • Οι επιθεωρήσεις είναι σύντομες, η γονοφωλιά διατηρείται συμπαγής.

4.  Σάπιος  γόνος στα ακριανά πλαίσια της γονοφωλιάς που δεν μοιάζει με σηψιγονία

Αιτίες

Χαμηλές θερμοκρασίες, ο γόνος δεν καλύπτεται από μελισσόσφαιρα και πάγωσε συχνό φαινόμενο τροφοδότησης με ζαχαροζύμαρο, νωρίς την Άνοιξη πριν έρθουν ζεστές θερμοκρασίες, όπως και στην περίπτωση που υπάρχει παραγωγική βασίλισσα.

Λύσεις

Συνένωση να αυξηθεί ο πληθυσμός. Περισσευούμενα πλαίσια γόνου μεταφέρονται σε μεγαλύτερα μελίσσια. Διακόπτεται το ζαχαροζύμαρο.

5.  Μουμιοποιημένες προνύμφες μελισσιών στην είσοδο της κυψέλης

Αιτίες

Ασκοσφαίρωση.

Λύσεις

Απομακρύνονται οι μούμιες και οι βαριά προσβεβλημένες κηρήθρες, από την κυψέλη, ενισχύοντας τα ασθενή μελίσσια με νεαρές μέλισσες και εφαρμόζονται μέτρα αντιμετώπισης.

6. Νεκρός γόνος στην είσοδο της κυψέλης

Αιτίες

  • Η Βαρρόα. Στην είσοδο μούμιες μελισσών.
  • Απουσία γύρης. Νεκρός, μισοφαγωμένος γόνος στα κελιά.
  • Δηλητηρίαση του γόνου με φυτοφάρμακα. Αυξάνονται οι νεκρές μέλισσες, στην είσοδο.

Λύσεις

  • Μέτρα εναντίον των βαρρόα.
  • Τροφοδότηση με γύρη ή υποκατάστατα.
  • Καταγράφονται τα μελίσσια με το πρόβλημα. Εξετάζεται η γύρη για δηλητηρίαση στα πλαίσια. Απομακρύνονται τα πλαίσια και γίνεται τροφοδοσία.

7. Νεκρός γόνος με κίτρινη, καφέ ή μαύρη απόχρωση στα ανοιχτά ή κλειστά κελιά (μερικά με τρύπες) ακόμη και μπροστά στην κυψέλη

Αιτίες

  • Ψύξη του γόνου. Λίγος πληθυσμός για να θερμάνει το γόνο.
  • Υπερθέρμανση του γόνου, μικρός πληθυσμός αδύναμος να ρυθμίσει τη θερμοκρασία της κυψέλης.

Λύσεις

  • Περιορισμός   του χώρου της κυψέλης με καθαρό διάφραγμα και ενίσχυση των αδύνατων μελισσιών.
  • Σκιάζονται οι κυψέλες, ραντίζονται μέσα με νερό, αυξάνεται ο χώρος και ο αερισμός τους.

8. Σε ανοιχτά κελιά κίτρινες προνύμφες σε αφύσικη στάση

Αιτίες

  • Ευρωπαϊκή σηψιγονία.

Λύσεις

  • Απομάκρυνση των ασθενών μελισσιών, καταστροφή με κάψιμο και θάψιμο σε λάκκο.
  • Χημειοθεραπεία με τερραμυκίνη στα υπόλοιπα.

9. Κελιά γόνου μεγάλης ηλικίας ξεσκέπαστα στη σειρά και οι νύμφες συνεχίζουν την ανάπτυξή τους

Αιτίες

  • Ο μικρός κηρόσκορος. Οι εργάτριες αφαιρούν τελείως τα σκεπάσματα των κελιών ξεσκεπάζοντας τον προχωρημένο γόνο.

Λύσεις

  • Δηλητηρίαση δυνατών μελισσιών, απαλλαγή κηρήθρων από τις λάρβες του κηρόσκορου με ελαφρύ χτύπημα των κηρηθρών με το ξέστρο.

10. Πολλά αβγά σε ένα εργατικό κελί

Αιτίες

  • Ωοτόκες εργάτριες, το μελίσσι αποδιοργανωμένο, μικρός πληθυσμός, πολλοί κηφήνες, κηφηνογόνοι, γυαλιστερή γύρη στα πλαίσια, διάσπαρτος γόνος.
  • Καινούργια βασίλισσα στην αρχή της ωοτοκίας, ο γόνος είναι συμπαγής, λιγοστός συμπαγής, ο κηφηνογόνος περιορισμένος.
  • Νεαρή καλή βασίλισσα σε μικρό μελίσσι.

Λύσεις

  • Αν το μελίσσι είναι μικρό, το απομακρύνουμε 10-15 μέτρα και τινάζουμε τις μέλισσες στο έδαφος. Εάν είναι μεγάλο αντικαθιστούμε τα πλαίσια του κηφηνογόνου με εκκολαπτόμενο γόνο και συνενώνεται με ένα άλλο που έχει βασίλισσα.
  • Το μελίσσι δεν ενοχλείται, κλείνεται και επιθεωρείται μετά από 15 μέρες.
  • Το μελίσσι συνενώνεται ή ενισχύεται με εκκολαπτόμενο γόνο
  • Και το άρθρο αυτό ολοκληρώνεται  με τα :» ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΚΜΑΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ» σελ.. 180-183  (  Εκδόσεις της ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ) τηλ.23920 91575.
  • Πηγή:: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ   2012, ΑΝΔΡΕΑ ΘΡΑΣYΒΟΥΛΟΥ σελίδες 177-183
  •  (10 Φεβρουαρίου 2014), με τη συγκατάθεση του αξιότιμου και έγκριτου συγγραφέα και τις θερμές ευχαριστίες μας: tomelissi.word press.com

Advertisements