Τα έχουμε σημειωμένα ,όμως ,με την πηγή τους ξεχασμένη  και   θα βρεθεί στην πορεία  μας  στη μελισσοκομία.Έτσι  λοιπόν ας τα καταγράψουμε  ,για να τα έχουμε οδηγό στη μελισσοκομία μας και είναι τα εξής:

1) Χρησιμοποίηση απολυμασμένου υλικού και το πως γίνεται:… στην ανάρτησή μας στις 4/2/2014.

2)Μεταφορά σε καλές ανθοφορίες.

3)Αποφυγή παραπλάνησης των μελισσών,λεηλασίας και μεταφοράς μολυσμένου υλικού από μελίσσι σε μελίσσι.

4)Περιορισμός χρήσης αντιβιοτικών- φαρμάκων και της τροφοδότησης.

5)Περιορισμός στις συχνές και άσκοπες  επιθεωρήσεις.

6)Απομάκρυνση παλιών-μαύρων κηρηθρών και σε κάθε κυψέλη αφήνουμε τόσες κηρήθρες , όσες καλύπτονται από τις μέλισσες.

7)Απόσυρση και καταστροφή των βαριά προσβλημένων  μελισσιών.

8)Καλός αερισμός στην κυψέλη.

9)Αποφυγή της ληστρικής εκμετάλλευσης του μελισσοκομείου.

10)Εξασφάλιση στο μελισσοκομείο  υγιεινού -τρεχούμενου νερού ,χωρίς μολύσματα.

11)Αποφυγή περιοχής συγκέντρωσης πολλών μελισσοκομείων.

12)Παραγωγή βασιλισσών από επιλεγμένα παραγωγικά  και χωρίς προδιάθεση σε αρρώστιες,μελίσσια.

13)Χρησιμοποίηση εγκεκριμένων φαρμάκων στη μελισσοκομία και

14)Αξιολόγηση του ρυθμού ωοτοκίας των βασιλισσών του μελισσοκομείου και τα πλαίσια μελιού που απέδωσαν, για βάση στήριξης  αναπαραγωγής βασιλισσών και παραγωγής μελιού.-

(5/2/2014)   tomeliss. word press.com

Advertisements