1. Το βράδυ που μαζεύονται οι μέλισσες τοποθετούμε επάνω διάφραγμα βασίλισσας σε ένα δυνατό  μελίσσι  και το αφήνουμε να ηρεμήσει.
  2. Κατόπιν με λίγο κάπνισμα σηκώνουμε από τη βάση του, το αδύνατο και το τοποθετούμε πάνω από το διάφραγμα του δυνατού και κλείνουμε κάθε έξοδο που μπορεί να έχει η αδύνατη κυψέλη, ώστε οι μέλισσες να υποχρεωθούν να περάσουν από το διάφραγμα για έξοδο από την κάτω κυψέλη.
  3. Έτσι κάνουμε ένα δυνατό μελίσσι με 2 πατώματα και 2 βασίλισσες ,που το αδύνατο επωφελείται: α) από τη ζέστη της δυνατής, β) από την άφθονη τροφή της, γ) από τον πληθυσμό της δυνατής που θα ανέβει να τροφοδοτήσει την αδύνατη.
  4. Η μεγαλύτερη ανάπτυξη γίνεται στην εξισορρόπηση αν ανεβάσουμε  και πλαίσια με γόνο και μέλι από  την κάτω στην πάνω κυψέλη.
  5. Όταν δυναμώσει τα πάνω συνήθως σε 1 μένα, τότε χωρίζουμε την κάτω από την πάνω.
  6. Την πάνω τη βάζουμε στην αρχική της θέση, κάτω, που είναι πιο αδύνατη για να κερδίσει συλλέκτριες.
  7. Κίνδυνος υπάρχει όταν από αποτυχία η πάνω στερείται τελείως γόνου και δεν ελκύσει παραμάνες.
  8. Σ’ αυτή την περίπτωση αναπληρώνουμε εμείς αυτήν την έλλειψη μεταφέρονται ένα πλαίσιο γόνου από άλλο μελίσσι χωρίς μέλισσες. Έτσι με τη μέθοδο αυτή μπορεί να σωθεί αδύνατο μελίσσι.
  9. Η ανταλλαγή της θέσης δυνατού με αδύνατο, φέρνει εξίσωση με την απόσπαση συλλεκτριών που μπήκαν στην αδύνατη κυψέλη, που τοποθετήθηκε στη γνωστή του θέση. Όμως η εξίσωση είναι προτιμότερη  από την εξ’ ανάγκης, αφού δεν χρησιμοποιήσαμε την πρώτη.

 ΣΗΜΕΊΩΣΗ: …Είναι χρήσιμη και η μελέτη της αμέσως επόμενης  ανάρτησης,που είναι σχετική,για εφαρμογή  κατά  κρίση:(δεύτερο κλικ στην ίδια ημερομηνία 13/4/2014).

ΠΗΓΗ: Μελισσοκομεία Ν. Νικολαϊδη 1984, σελ. 177 και 400.

tomelissi.wordpress.com

Advertisements