Από τη ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ   Τεύχος 3/ 2014, σελίδες ,2οο-202, πληροφορούμαστε μελισσοκομικά ενδιαφέροντα,που συνοπτικά είναι ,τα εξής:

1) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΣΕ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τα μελίσσια αν τα  βαμβάκια προέρχονται από σπόρους επενδυμενους με αγροχημικά σκευάσματα ,επικίνδυνα για τις μέλισσες,αν  ψεκάζονται εντατικά με τοξοκά  φάρμακα,και ακόμη ότι υπάρχουν ποικιλίες βαμβακιού, που δεν παράγουν νέκταρ.Όμως το βαμβακόμελο είναι πολύ καλό μέλι,αλλά είναι πολύ δύσκολη η περίπτωση, να βρεθεί  γνωστός ,ενημερωμένος και αξιόπιστος καλλιεργητής ,για να μας ενθαρύνει να αποφασίσουμε τη μεταφορά των μελισσιών μας.

2) ΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ-ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΜΕΛΙ:Οι εξετάσσεις ασθενειών  μελισσών γίνονται δωρεάν στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ  του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,που είναι διαπιστευμένο,ομως για τις εξετάσεις υπολειμμάτων φαρμάκων στο μέλι,γίνεται προπληρωμή και επιστρέφονται τα χρήματα τον Οκτώβριο,αφού ελεγχθούν από τον ΟΠΕΚΕ.

3)ΒΑΡΡΟΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΟΛΒΟΛΗΣ: Γ’ίνεται διαπίστωση,με τη χρήση 50  ML  κοινού οινοπνεύματος και 15ο ML νερού της βρύσης ,σε βάζο και την τοποθέτηση  (βύθιση) σε αυτό περίπου  100  μελισσών, από 2 με 3 πλαίσια διαφορετικά πλαίσια,αλλά προσοχή :ΟΧΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ.Τις αφήνουμε 24 περίπου ώρες και μετά τις σουρώνουμε σε άλλο βάζο ,με σουρωτήρι που κρατεί τις μέλισσες,άλλά περνούν τα βαρρόα και αυτά τα κρατεί ένα πυκνό δεύτερο σουρωτήρι , που είναι κάτω από το πρώτο.Μέσα στο οποίο  κάνουμε  την καταμέτρηση,για να υπολογίσουμε την προσβολή  επί τοις 100 ,δηλαδή  ως εξής:Πολλαπλασιάζουμε τις μέλισσες  που ρίξαμε ,με τα βαρρόα που μετρήσαμε και αυτό  που προκύπτει το διαιρούμε με το 100 ,για να προκύψει ο βαθμός της προσβολής στο μελίσσι μας.Και αυτός ισχύει  συμβατικά και για τα υπόλοιπα του μελισσοκομείου.Οπότε αν την άνοιξη ξεπερνά το 10% ,εφαρμόζουμε μέτρα καταπολέμησης του πολλαπλασιασμού των  βαρρόα ,σύμφωνα με τις αναρτήσεις 13,19, και 23 /11/2013,που είναι βιοτεχνικοί τρόποι καταπολέμησης,αβλαβείς για τα μελίσσια και τα προϊόντα τους.

4)ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΒΑΡΡΟΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ: Σε περίπτωση σημαντικής μόλυνσης εφαρμόζουμε σύμφωνα με τις οδηγίες του, το ΠΕΡΙΖΙΝ, που είναι εγκεκριμένο σκεύασμα.Αλλά πριν ξεκινήσει καλά ο γόνος. Όμως όχι εκείνα που έχουν  δραστική ουσία  το ΚΟΥΜΑΦΟΣ , όπως είναι το Περιζίν και το Τσέκ Μάιτ,για να μη προκύψουν προϋποθέσεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

5)ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ:Ο παραγωγός μελισσοκόμος  μπορεί να  διαθέτει τον πολτό της δικής του παραγωγής ,έτσι χέρι με χέρι ,όπως λέμε,αλλά για τη διάθεση στην αγορά,όπως φαρμακεία κλπ.,πρέπει να συνοδευτεί με στοιχεία γεωγραφικής προέλευσης,καθαρής ποσότητας,εμπορικής ονομασίας,αριθμό παρτίδας ,χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας και  η πιστοποίηση του  βασιλικού πολτού δίνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο  Βασιλοτρόφων ,Παραγωγών Βασιλικού  Πολτού,αφού γίνει ανάλυση σε  3  συνεχείς διαδοχικές χρονιές, στο προϊόν που παράγεται.

6) ΠΑΡΑΦΥΑΔΕΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ:Η μικρότερη παραφυάδα γίνεται και με 3 πλαίσια,η μεγαλύτερη με 5.Και ένα 20/σάρι μελίσσι μπορεί να δώσει από 4-7 παραφυάδες.Όμως αν  αγοραστούν βασίλισσες (που εξοικονομείται χρόνος ανάπτυξης  και αυτές είναι καλής ποιότητας) βοηθώντας και ένα καλό  αποδοτικό φθινόπωρο,ίσως μπορέσουν να ξεχειμωνιάσουν οι παραφυάδες των 3 πλαισίων.Δ ιαφορετικά  ο μελισσοκόμος πρέπει να διαθέτει  την ικανότητα εκτίμησης του κινδύνου απώλειας και εφαρμογής του αναγκαίου χειρισμού συνένωσης, σκεπτόμενος ότι οι κυψέλες δεν είναι μετρήσιμα μελίσσια ,αλλά το περιεχόμενό τους. Και ότι,όσα έχουμε σε 2 αδύνατα (για χάσιμο),τα διατηρούμε στη ζωή με την ενοποίησή τους για ,το δύσκολο χειμώνα .Και  μελισσοκομικές σκέψεις αυτού του είδους,πρόνοιας, είναι η βάση για την επόμενη χρονιά ,για να ξαναγίνει ανάπτυξη του μελισσοκομείου,ενώ η  αβάσιμη επιδίωξη οδηγεί στη μείωσή του.

 

7)ΝΕΕΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ (ΣΕ ΤΡΙΠΛΟΚΥΨΕΛΙΔΙΑ):Για αντικατάσταση παλιάς ή μη αποδοτικής,αλλά και εισαγωγή σε ορφανό .Πρώτη ενέργεια είναι η αφαίρεση της παλιάς ή μη αποδοτικής και αυτή η ενέργεια δεν είναι  αίτιο για σμηνουργία..Στη συνέχεια κάνουμε εισαγωγή όλου του τριπλοκυψελιδίου (αν είναι από  αυτά μικρού μεγέθους  και υπάρχει χώρος στην κυψέλη),διαφορετικά σε πάνω όροφο ,χωριζόμενο με τον κάτω με σίτα αερισμού , για αποδοχή της φερομόνης της νέας βασίλισσας .Και την επόμενη μέρα  αφαιρούμε άδειο το τριπλοκυψελίδιο Ή  τη σίτα χορισμού-αερισμού.Μπορούμε ακόμη αυτή την εξοικίωση  της οσμής να την κάνουμε με εισαγωγή μέσα  σε  πλαισιοκηρήθρα με μέλισσες και τη νέα βασίλισσα, που περικλείεται σε συρμάτινη θήκη από λεπτή σίτα.Και την επόμενη  την αφαιρούμε άδεια..Επίσης μποροεί να εισαχθεί νεα βασίλισσα σε ειδικά  κλουβάκια, που είναι κλεισμένη η έξοδός  τους με ζαχαροζύμαρο  και αυτό το τρώνε οι μέλισσες και έτσι ελευθερώνεται και γίνεται αποδεκτή η νέα βασίλισσα.-    

(11/5/2014)   tomelissi.word press.com

Advertisements