Σε μια τέτοια προσπάθεια συμφώνησαν και αναλαμβάνουν  η Ευρωπαϊκή  Ένωση  Μελισσοκόμων (ΕΡΒΑ) και η Ευρωπαϊκή Ένωση  Μηχανημάτων (CEMA): Να συνεργαστούν για την εκπαίδευση και την καινοτομία,ώστε να αναπτυχθούν γεωργικές πρακτικές,που είναι φιλικές προς τις μέλισσες. Και καθιέρωσαν βραβείο καινοτομίας σε συστήματα εκτροφής μελισσών και μείωση  της πίεσης  προς τις μέλισσες.Πιο ειδικά :Νά μειωθεί η χρήση φυτοφαρμάκων,τεχνολογία κατάλληλης ακρίβειας-  εφαρμογής,νέες τεχνικές  χορτοκοπής, συγκομιδής καλλιεργειών με εντοπισμένα μέτρα ,ζιζανιοκτονίας  και παρασιτοκτονίας. Οι χρηματοδοτήσεις του  γεωργικού τομέα να συνδέονται με την  προστασία ,αλλά και την υγεία των μελισσών. Και γενικεύοντας,πρέπει  οι καινοτομίες που προωθούνται για την αύξηση της απόδοτικής γεωργίας,να μην περιορίζονται στη χημεία και τη βιοτεχνολογία,αφού μεγαλύτερη συνεισφορά και καλύτερο μέλλον, μπορεί να προέρχεται από φιλικές γεωργικές πρακτικές προς τις μέλισσες.-

Μελισσοκομικό Βήμα ΟΜΣΕ,68/2014 ,σελ 12

(29/5/2014) tomelissi.wordpress.com

Advertisements