ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ:

1)Έλεγχο γλυκόζης και φρουκκτόζης,δηλαδή προσδιορίζει τα ζάχαρα και το είδος του μελιού (μελίτωμα ,ανθόμελο…), και το ανόθευτό του.

2)Προσδιορίζει τη ζαχαρόζη του, δηλαδή τη σουρκρόζη του (κοινή ζάχαρη,νοθείας)

3)Μετράει την οξύτητα  δηλαδή το ΡΗ  (ΠΕΧΆ) ,που όσο χαμηλότερο…είναι και απομάκρυνση από τη βάση του

4) Μετράει την αγωγιμότητα, που με αυτήνδιαχωρίζονται τα μελιτώματα από τα ανθόμελα

5) Υπολογίζει την υγρασία του μελιού,που σχετ’ιζεται με τις ζυμώσεις του,δηλαδή με το ξύνισμά του,η τη σύντομη κρυστάλλωσή του

6)Μετράει την οξύτητα

7)Προσδιορίζει την υδροξυλμεθυλοφουρθυράλη (HMF),που είναι δείκτης  της παλαιότητας  ή αν έχει θερμανθεί,όπως και την κακή  αποθήκευσή του μελιού και χαρακτηρίζει αν το μέλι είναι ζαχαροπλαστικής  ή βιομηχανικής χρήσης (μειονεκτικό)

8)Κάνει και γυρεοσκοπική ανάλυση,που προσδιορίζει τη φυτική προέλευση του μελιού

ΠΗΓΗ: Μελισσοκομικό Bήμα  ΟΜΣΕ, Μαίου-Ιουνίου 2014,σελ.32

(29/5/20140 tomelissi .wordpress.com

Advertisements