‘Έγινε για πρώτη φορά, με συμμετοχή και της  Ελλάδος,από συνολικά 17 κράτη -μέλη ,με συνεργασία Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και πρωτόκολλο επιτήρησης.Όμως δεν μπαίνουμε στα οργανωτικά -διαδικαστικά της προσπάθειας,αλλά παραθέτουμε τα  χρήσιμα αποτελέσματα και συνοπτικά , με τα επόμενα:

1)Η  κατανομή των ποσοστών ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΔΙΑΧΕΊΜΑΣΗΣ κυμάνθηκε από 3,5-33,6%,με γεωγραφικές διαφοροποιήσεις μεταξύ Βορρά  και  Νότου

2)Ελλάδα,Ουγγαρία,Ιταλια,Λιθουανία,Σλοβακία,Ισπανία Η ΘΝΗΣΙΜΌΤΗΤΑ ΚΆΤΩ  από το 10 %

3)Γαλία,Λετονία,Πολωνία,Πορτιογαλία 10-15%

4)Βέλγιο,Δανία,Εσθονία,Φιλανδία,Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο, πάνω από 20%

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΡΙΟΔΟΥ: Ο δείκτης θνησιμότητας,ο,3-13%, δηλαδή χαμηλότερος:Στην Ελλάδα θνησιμότητα 4,6- 8,7 %(μέσο όρο 6,6 ) και η εποχική θνησημότητα μεσοπεριόδου από 1,1-4% (μέσο όρο 2,5%)

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΗΨΙΓΟΝΙΑ:Από 0-11,6% ,και η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ χαμηλότερη,μόνο 5 κράτη είχαν θετικά κρούσματα και σε ένα άλλο μέλος , κλινικό   επιπολλασμό,που ξεπέρασε  το 2%

Προχωρεί και ο δεύτερος χρόνος εφαρμογής του ίδιου προγράμματος.-

ΠΗΓΗ: Μελισσοκομικό Βήμα 68/2014 ,σελ.52-53,αλλά  (με  συνοπτική απόδοση  της ανάρτησης ).

(31/5/2014)  tomelissi.wordpress.com