>Το κλείσιμο  μελισσών σε κυψελίδια, να ξεχάσουν  την κυψέλη τους σε μερικές μέρες   για μελισσοκομικούς χειρισμούς ,δεν φέρνει αυτό το αποτέλεσμα,για το λόγο ότι οι μέλισσες εξακολουθούν να  θυμούνται την τοποθεσία  της  κυψέλης τους για ένα μήνα.Επομένως στα  κυψελίδια γονιμοποίησης πρέπει να χρησιμοποιούνται παραμάνες  από τη γονοφωλιά που  δεν έχουν πετάξει και αγνοούν τον τόπο της κυψέλης τους και όχι συλλέκτριες.Αλλά  και  η χρήση κυψελιδίων πρέπει να γίνεται όταν οι συλλέκτριες  έχουν έντονη δραστηριότητα.

>Η υπερβολικά αυξημένη θερμοκρασία επηρεάζει  αρνητικά την ανάπτυξη των μελισσιών,τις πτήσεις  και τη συλλογή μελιού.Αυξάνει τις πτήσεις για μεταφορά νερού και ρύθμιση της θερμοκρασίας ,στις κυψέλες που δεν σκιάζονται .

Μετρήθηκε και η παραγωγή των σκιασμένων μελισσιών και  βρέθηκε αυξημένη κατά 2ο με  22 %,από αυτή  των ηλιόλουστων.Όμως η ηλιακή θερμοκρασία μειώνεται στις άσπρες   κυψέλες,ενώ στις κίτρινες και ανοιχτό  μπλε αυξάνεται σχετικά ,υπερβολικά όμως στις πράσινες και πολύ περισσότερο στις κόκκινες κυψέλες.Επίσης στο έδαφος ,χώμα, αυξάνεται η θερμοκρασία τους και στο χορταριασμένο μειώνεται σχετικά. Αλλά σε τοποθεσία που δεν υπάρχουν δέντρα  για σκίαση,μπορούν να χρησιμποιούνται  διπλά καπάκια αν είναι εφικτό,ή κατάλληλα  αντιθερμικά  καλύμματα,  ίσως και κάποια  λευκά και   οικοδομικά αφρολέξ αντοχής ,που θα πλακωθούν  με πέτρες   στις  4  γωνίες τους , για προστασία από τον αέρα .

(30/7/2014) Πηγή: Μελισσοκομική Επιθεώρηση 2014, τεύχος 4 σελ.293  και tomelissi.wordpress.com

 

Advertisements