Η απόφαση 988/63186/14/5/2024 του Υπουργείου Αγροτικής  Ανάπτυξης  & Τροφίμων προβλέπει την επιχορήγηση της  » Λειτουργίας Κέντρων Μελισσοκομίας«,για  να  βελτιωθούν οι συνθήκες παραγωγής  και εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων το έτος 2014,με μέγιστο ύψος επιχορήγησης για τη δράση αυτή 1.180,215  ευρώ και θα κατανεμηθεί σε μελισσοκομικούς -αγροτικούς φορείς να καλύψουν τα  έξοδα της λειτουργίας τους. Η δαπάνη αυτή   καλύπτεται  από την Ε.Ε. στο 50/% και το υπόλοιπο 50%  από τον τακτικό προϋπολογισμό του  Υ.Α.Α & Τ.

Τα Κέντρα Μελισσοκομίας ( Κ.Μ.) λειτουργούν  σαν μονάδες διοικητικής,επιστημονικής και τεχνικής  υποστήριξης του μελισσοκομικού κλάδου,,συνεργάζονται  με τις αρμόδιες  υπηρεσίες του Υ.Α.Α & Τ  και με τους φορείς    που εφαρμόζουν τις δράσεις  του προγράμματος «Βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας» ή άλλων εθνικών   προγραμμάτων συντoνισμού και υλοποίησής τους,που γίνεται με συνεργασία του  του  Υ.Α.Α & Τ,με τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας,Πανεπιστημιακά  Ιδρύματα ,Συλλογικούς και Συνεταιριστικούς φορείς των Μελισσοκόμων,αλλά και με  μεμονωμένους μελισσοκόμους για  συμβουλές, πρακτική-τεχνική υποστήριξη και βοήθεια που χρειάζονται.

Ο πρώην  Υπουργός  Α.Α& Τ με  αφορμή την υπογραφή της απόφασης , (συνοπτικά) ,δήλωσε τα εξής:

Η Μελισσοκομία συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της  αγροτικής οικονομίας  μας,  με το μέλι εθνικής εμβέλειας,μεγάλης διατροφικής αξίας ,που συμβολίζει την ποιότητα και την αειφορεία.

Έτσι υποστηρίζεται η προώθησή της ,που είναι γεωργική  δραστηριότητα  και μπορεί να συγκρατήσει τον αγροτικό πληθυσμό στην ύπαιθρο,για την προώθηση της ανάπτυξης και των εξαγωγικών δυνατοτήτων.

Η χώρα μας με 1,6 εκατομμύρια μελίσσια είναι  σε δεύτερη θέση μετά την Ισπανία και διατηρεί το 11,8 %  του συνόλου  των  μελισσιών της Ε.Ε.

Με διαρθρωτικές βελτιώσεις και ανάπτυξη δράσεων μπορεί να γίνει παραγωγικότερη.

Το Εθνικό Μελισσοκομικό  πρόγραμμα  2014-2016,συνολικού ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ, είναι σημαντικό εργαλείο ,που θα συμβάλει πολύ στη στήριξη παραγωγής υψηλής ποιότητας μελιού.

Η υλοποίηση των μελισσοκομικών δράσεων θα  προωθήσει την αγροτική ανάπτυξη και θα συμβάλει θετικά στο περιβάλλον,με μείωση του αγροτικού κόστους παραγωγής, εισαγωγή διαρθρωτικών βελτιώσεων και στήριξη του εισοδήματος των μελισσοκόμων στις  αγροτικές  περιοχές ,που είναι ζωτικής σημασίας για την επικονίαση και επομένως για όλη τη γεωργία.

Η δράση των Κέντρων Μελισσοκομίας που έχει εδραιωθεί,λειτουργεί πολύ καλά με ένα δίκτυο συμβούλων μελισσ0κομίας,και καλύπτει  όλη τη χώρα ,με έμφαση σε περιοχές ιδιαίτερου μελισσοκομικού ενδιαφέροντος ,με στελεχομένο επιστημονικό προσωπικό υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης στην παραγωγή και εμπορία μελιού προς, όφελος των επαγγελματιών και ερασιτεχνών  μελισσοκόμων.

Το Υ.Α.Α & Τ αξιοποιεί τις ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα του τόπου μας με καθημερινή προσπάθεια κ.λ.π.

ΠΗΓΗ: Μελισσοκομικό Βήμα  2014 τευχος 69 Ιουλίου-Αυγούστου ,σελίδες  10,11.-

(31/7/2014)  tomelissi.wordpress.com

Advertisements