ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ:

Το 2013:

1/2,.. 22/3, .. 23/3,..  6/4,..  8/4,..12/4,..  23/4,..26/4,..26/4,..30/4,..30/4,..2/5,..28/5,..30/5,..2/6,..2/7,..28/7,..29/7,..31/7..

5/8,..6/10,..18/10.-

Το 2014:

11/3,..19/5,..19/6,..23/7,..25/7,..26/7,..5/8, ..29/8, .. και 2/9, μέχρι σήμερα .Και θα προστεθούν νέες εξελίξεις, στη συνέχιση αυτής της ανάρτησης για  να αποτυπωθεί μία πάγια  (ιστορική) ενότητα.

Όμως σε περιπτώσεις  έλλειψης χρόνου  για τη μελέτη όλης αυτής της πληροφόρησης,προτείνεται και παρακαλεί η ιστοσελίδα μας, για να  προστατέψουμε τις μέλισσες από τον αφανισμό τους,να μελετηθούν , έστω οι αναρτήσεις του 2014: 26/7,..5/8,..29/8.. και  2/9,που έχουν πληκτρολογηθεί έντονα για την επικαιρότητά τους και τη βοήθειά  σας ,που τη χρειάζονται οι μέλισσες.

Και βέβαια πρέπει να γίνει μία ενημέρωση για τη διαδικασία συμμετοχής στη ζητούμενη σχεδιασμένη προσπάθεια αναφοράς και καταγραφής ,κάθε περίπτωσης θανάτου μελισσών και μελισσιών από δηλητηρίαση στο παρελθόνώρα  και στο μέλλον.

Αυτό  ας  μη το αμελίσουμε έστω και αν έχουμε αποσυρθεί από τη μελισσοκομία,αφού το ζητούν οι μέλισσες που συνεργαστήκαμε μαζί τους και τις αγαπήσαμε,αν είμαστε ενεργοί μελισσοκόμοι και έχουμε τέτοια περιστατικά δηλητηριάσεων και απογοητευόμαστε , ακόμη και αν θα γίνουμε μελλοντικοί μελισσοκόμοι και θέλουμε να προκόψουμε με τις μέλισσες  και τότε   θα πρέπει  να έχουμε υπόψη μας ,ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία ,να την ενεργοποιήσουμε για την προστασία των μελισσιών μας και του μελισσοκομικού εισοδήματός μας.

Η διαδικασία αυτή είναι ερευνητική για τη διαπίστωση του όγκου των μελισσοκομικών καταστροφών,ώστε να θεσπιστούν απαγορεύσεις, σε εθνική, αλλά και παγκόσμια έκταση,της γενικευμένης  χρήσης των νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων, που βλάπτουν τη μελισσοκομία. Και αυτό θα το  διεκδικήσει η  οργάνωση ΑΠΙΜΟΝΤΙΑ ,που είναι  η κορυφή για την προστασία της μελισσοκομίας και επείγεται  ,για τη διαπίστωση του κινδύνου  που υπάρχει της εξαφάνισης  των μελισσιών.

Έτσι λοιπόν παραθέτουμε ένα πληροφοριακό έντυπο που μπορεί και πρέπει να συμπληρωθεί από τους μελισσοκόμους,  που είχαν ,έχουν ή θα έχουν περιστατικά δηλητηριάσεων,  αν κυκλοφορήσει και είναι διαδομένο και γνωστό ,με εκτύπωση ή και σαν  φωτοαντίγραφα ,για τη συγκέντρωτική πληροφόρηση.

Το υπόδειγμα αυτού του πληροφοριακού εντύπου είναι το ακόλουθο:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ

Ο ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΣ:  Αριθμός Βιβλιαρίου: EL……………/……………

Αριθμός μελισσών που δηλητηριάστηκαν.……………

Ευρύτερη περιοχή δηλητηρίασης.…………………………………………………………………………………………………………………….

Χρονική περίοδος δηλητηρίασης : Έτος :…………………   μήνας :………………….

Χαρακτηριστικά δηλητηρίασης: Νεκρές μέλισσες έξω και μέσα στις κυψέλες,με την προβοσκίδα τους προτεταμμένη………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Δεν έγινε τοξικολογική διάγνωση : Από έλλειψη ενημέρωσης, διαθέσιμου χρόνου,άγνοιας διαγνωστικού φορέα τοξικολογικής  έρευνας , αναποτελεσματικής εμπειρικής  προσπάθειας  σωτηρίας των μελισσιών.

Έγινε  τοξικολογική διάγνωση ,από την οποία προέκυψε …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ύποπτο φυτοφάρμακο.: Αν εξαιρέσουμε τις παλαιότερες καλλιέργειες και χρήσεις παραδοσιακών, περιορισμένης τοξικότητας  προστατευτικών φυτοφαρμάκων ,που προκαλούσαν σποραδικά  δηλητηριάσεις μελισσών,  στην τελευταία 10ετία έχουν αυξηθεί οι δηληριάσεις και οι μελισσοκόμοι   τώρα αρχίζουν να ενημερώνονται για την κυκλοφορία  πολύ τοξικών φυτοφαρμάκων,,που καταστρέφουν τη μελισσοκομία. Αυτά λέγονται Νεονικοτινοειδή .     Όμως αυτή η πληροφόρηση ελάχιστα έχει  κυκλοφορήσει στο χώρο της μελισσοκομίας,από δυσκολία ή αδιαφορία αναζήτησης των πηγών πληροφόρησης,ενώ η διαδικτυακή ενημέρωση παραμένει εσώκλειστη, αφού δεν έχει επεκταθεί στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής, που περιέχει και τη μελισσοκομία.Και όπως πιστεύεται από τους βαθύτερα ενημερωμένους , συντομότατα ,αν  δεν  πρωτοστατίσουν κάποιοι ειδικοί και εενημερωμένοι, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΈΛΙΣΣΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΊΑ .Τα τοξικά αυτά φυτοφάρμακα της νέας γενιάς έχουν κυκλοφορήσει και σε όλες τις καλλιέργειες και είναι επικίνδυνα για την υγεία μας έχουν διασυστημική δραση,δηλαδή περνούν στον οργανισμό των  φυτών  και στα προϊόντα που παράγουν ,έτσι που δεν ξέρουμε  με τι τρεφόμαστε.

Όμως η διαδικασία αυτή είναι απλή και προβλέπει να συμπληρωθούν απαντήσεις,που περιέχονται στο ενδεικτικό υπόδειγμα που παρατέθηκε.Αυτό  μπορεί να  εκτυπωθεί ή  να κυκλοφορήσει  σε  φωτοαντίγραφα  στον κάθε γνωστό μελισσοκόμο,που έχει αναφέρει περίπτωση δηλητηρίασης μελισσών.  

Αλλά εδώ πρέπει  να ευχριστήσουμε την κυρία Σοφία   Γούναρη,Προέδρο της Ελληνικής  Επιστημονικής  Εταιρείας Μελισσοκομίας,που μας ενημερώνει ,ότι  «Κάθε φορά που  υπάρχουν νεκρές μέλισσες μπροστά  στην κυψέλη  ή στις κυψέλες των μελισσιών μας ,το καλύτερο είναι ,με παρουσία αστυνομικού,να συλλέγουμε μέλισσες νεκρές και τα δείγματα  αυτά , οργανωμένα σαν Μελισσοκομικοί Σύλλογοι, να τα αποστέλουμε στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο,στη διεύθυνση  Στεφάνου Δέλτα, αριθμό 8, Ταχυδρομικό Κώδικα 14561, Κηφισιά Αττικής,τηλέφωνο :2108180256,Εργαστήριο Υπολειμμάτων  Γεωργικών Φαρμάκων ,τηλέφωνο:  210 81 80364,ζητώντας  γραπτή απαντητική διάγνωση, για την αιτία που προκάλεσε το θάνατο των μελισσών ή μελισσιών,ώστε  να  ασκηθούν ποινικές  διώξεις,αστικές αγωγές αποζημίωσης,αλλά  και να γίνουν εισηγήσεις  στους  Δήμους ,για μέτρα προστασίας,από παράνομους ,μανιακούς ψεκαστές, με δηλητηριώδη φυτοφάρμακα. Και αν  διαπιστωθεί   στην κυψέλη περιοχή με νεκρό γόνο ή τρύπια κελιά,να  κόβουμε  κομμάτι , να  το  περιτυλίγουμε  με χαρτί κουζίνας και αλουμινόφυλλο ,να το βάζουμε στην κατάψυξη και με το συντομότερο τρόπο να το στέλνουμε  για διάγνωση του είδους της τοξίκωσης, αλλά και ένα κομμάτι γύρη από  μελίσσια νεκρών μελισσιών ,για τον ίδιο λόγο.

Τέλικά ,τα  συμπληρωμένα έντυπα (δηλώσεις  δηλητηριάσεων μελισσιών) πρέπει μα αποσταλούν στο Αρχείο  Καταγραφής Δηλητηριάσεων Μελισσιών (συντμημένη ονομασία : Κα. Δηλ . Μελ .) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που παραθέτουμε,αλλά μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά( 697 60 64 0 24):  στον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ,λογικές ώρες,που θα κρατήσει σημειώσεις που χρειάζονται και θα τις προωθήσει στο Αρχείο Καταγραφής τους.ΚΑΙ ΈΤΣΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΘΕΊ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΌΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΌς ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑΣ,ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΑΝΑΛΗΦΘΕΊ.  

tomelissi.wordpress.com   (( 8/9/2014)

 

 

Advertisements