Το φουμιντίλ δεν καταπολεμά τη νοσέμα σεράνα.Αυτή η σεράνα που είναι παθογόνο μικροσπορίδιο ,μεταδόθηκε το 2004 στις ευρωπαϊκές μέλισσες από τις ασιατικές. Και  προκαλεί δραματικά συμπτώματα,ανάλογα του  Συνδρόμου  Κατάρρευσης μελισσιών.΄΄Ομως το  φουμιντίλ της δραστικής ουσίας Φουμαγιλλίνης , που έκανε αποτελεσματική δράση κατά της σοσεμίασης της  ευρωπαϊκής μέλισσας ,καταργήθηκε και δεν είναι αποτελεσματικό   κατά της  νέας προσβολής από τη σεράνε.

Προκύπτει λοιπόν αδιέξοδο προστασίας των μελισσιών μας. Και πρέπει να θυμήσουμε την πρόσφορη ,εύκολη  και  αποτελεσματική  εφαρμογή ,όπως ακριβώς περιέχεται στην ανάρτησή μας στις 27/1/2014,με χρήση θυμόλης,στις διεγερτικές τροφοδοσίες,που έτσι και αλλοιώς κάνουμε νωρίς την άνοιξη  και νωρίς το  φθινόπωρο,αφού  η  νοσεμίαση είναι αφανής και  ύπουλη μεταδοτική ,ενδημικη  ,ασθένεια ,που σέρνεται στα μελισσοκομεία μας.

Πηγή: Μ.Β. της ΟΜΣΕ τεύχος  71  σελ. 29

tomelissi.wordpress.com

 

Advertisements