Έγινε στις 15 και 16 Νοέμβρη 2014 στο Γεωπονικό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών ,(που  από λόγους  νοσοκομιακής φροντίδας δεν  μπόρεσε να παρακολουθήσει η ιστοσελίδα μας).Αλλά  μεταφέρει αυτά που παρακολούθησε και δημοσίεψε  ο  κύριος Νίκος Παππάς στο παρραδοσιακό  περιοδικό του Μελισσοκομική  Επιθεώρηση .Είναι  συνολικά 27 συμπυκνωμένες παράγραφοι,που παραθέτουμε  κύρια την ουσία τους ,προσθέτοντας  και εφαπτόμενα σχόλιά μας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ:

1)Ο πολύς πληθυσμός του μελισσιού  του δίνει δυνατότητα να  ρυθμίζει τη  θερμοκρασία της κυψέλης,( μάθημα της πρώτης μικρής  του Μελισσοσχολείου)

2)Μελισσοτροφές του εμπορίου:Εφάπτεται χαϊδευτικά του μεγάλου ΑΛΑΛΟΥΜ, που  υπάρχει στο εμπόριο,εισχωρημένο  βαθειά στα  σπλάχνα  της  Μελισσοκομίας . Και  εγγίζει πρώτιστα το  υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τ,αλλά και  την ΟΜΣΕ.  Για  την αδράνειά τους να εφαρμόσουν αυτά που ορίζει   ο  κανονισμός 767/2009 της Ε.Ε.Και παρά την  παρέμβασή μας  με την ανάρτησή μας  7/9/2013  και την μακρότατη \ νέα καταστρτοφική πορεία της μελισσοκομίας.(Ξέρει όμως να κάνει επιστημονικά  συνέδρια),εμμένοντας στα παλιά  πολυοδιδαγμένα ,που είναι χρήσιμα στους νεοεισρχόμενους στη μελισσοκομία.Αλλά απέχει από τα  νέα και δύσκολα,αφήνοντας τη μελισσοκομία να  κλαψουρίζει μέσα στα μελισσοκομικά  βιβλία ,που δεν διαβάζονται,αφού  δεν έχουν  δύναμη  να τα βάλουν με ισχυρούς .

3) Τεχνιτή παραγωγή βασιλισσών:Yπάρχουν όμως αρκετές αμφιβολίες για την ποιότητα των παραγωμένων  βασιλισσών.

4)Πιλοτικό  Πανευρωπαϊκό  Πρόγταμμα,Επιτήρησης  απωλειών μελισσών:Θαυμάσια ιδέα  αποδυνάμωσης της κατακραυγής  εναντίον των  νεονικοτινοειδών.Έρευνα  δήθεν…… ότι  κάτι άλλο φταίει που εξαφανίζεται η μελισσοκομία.

5)Αντιμετώπιση της βaσης:Περιέχει προτάσεις που αποπροσανατολίζουν προς την κατεύθυνση  της «Ανακάλυψης του τροχού«. Και απομακρύνουν από έγκυρες  καθιερωμένες πρακτικές,που εξυπηρετούν τη μελισσοκομία .Και η επιλεγμένη στην πράξη είναι  η  εφαρμογή Διένυδρου  Οξαλικούκού  Οξέος κατά βαρρόα ( ανάρτησή μας 16/12/2012 ),με πληρότητα,που δεν πιστευουμε ότι την  αγνοεί το Επιστημονικό  Συνέδριο,  αν είναι και Μελισσοκομικό για να την προβάλλει.

6) Νοζεμίαση και αποθηκευμένη γύρη (που  λέγεται και μελισσόψωμο),ανάλογα  με τη μόλυνσή που έχει  στη μάζα της ,μολύνει  και  τις  μέλισσες.Η μόλυνση αυτή  προέρχεται  από  συλλέκτριες που την  αποθήκεψαν την προηγούμενη χρονιά,μπορεί και παλαιότερα.

7) Η έρευνα διαπίστωσε προσβολές,που  σε πολλά  δείγματα  η μόλυνση της νοσεμίασης περιείχε μέχρι και 7.344.οοο σπόρια  «ΑΝΑ ΚΕΛΙ»αποθηκευμένης γύρης.Να προσθέσουμε ότι η Νοσεμίαση είναι  ενδημική νόσος ,δηλαδή υπάρχει,αλλά  μπορεί να  αντιμετωπστεί συν το χρόνο , με απλή  συνεχόμενη προσπάθεια ,σύμφωνα  με τις οδηγίες της ανάρτησής μας στις 27/10/2014,για να μη πλατειάζουμε .

8)Μικρό σκαθάρι της κυψέλης και  αντιμετώπιση:Υπάρχει απειλή  για την Ελλάδα από την Ιταλία.Χρειάζεται προγραμμα επιτήρησης ,κύρια σε περιοχές υψηλού κινδύνου,όπως λιμάνια,αεροδρόμια,συνοριακοί σταθμοί.Ικανότητα διάγνωσης,μελισσοκομικά και εργαστηριακά,μηχανικά μέσα παγίδευσης,χημικά μέσα και  βιολογικά.Στην  ανάρτησή μας 14/1/2014,υπάρχει  σημαντική πληροφόρηση.

9)Σφήκες και αντιμετώπιση: Με σφηκοπαγίδες σχηματιζόμενες με κυψέλες  και δολώματα   από κρέας,ψάρι,  που  φυλακίζονται οι σφήκες .   Αλλά και κόλλα ιξώδης σε σημεία κατάλληλα κοντά στις κυψέλες ,που  όμοιο δόλωμα τοποθετείται πάνω στην επάλειψη της κόλλας και καθηλώνει τις σφήκες .

1ο) Οι μελισσοφάγοι  δραστηριοποιούνται κατά των  μελισσών  σε εποχή και τοποθεσία πτήσεων  γονιμοποίησης νέων  βασιλισσών .

11)Ταχύρρυθμες εκπαιδεύσεις  μελισσοκόμων.

12)Νομοθεσία  για  τη μελισσοκομία.

13)Επικονιαστές του Αιγαίου.

14)Μεταλλευτικές  δραστηριότητες στη ΒΑ Χλκιδική

15)Μελισσοκομική χλωρίδα

16)Κατάταξη  φυτών με  πρωτεϊνούχα γύρη

17)Νέα στοιχεία  για  τις  μελιτοεκκρίσεις πεύκου και ελάτου,καταρτίζεται πρόγραμμα

18)Σύστημα ασφάλειας συσκευασίας μελιού από επιχειρήσεις.

19)Προληπτικά μέτρα ελέγχου από παράγοντες κινδύνου  για το μέλι

20) Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ:Είναι ουσία ,ποιοτικό κριτήριο του μελιού και οι αποκλείσεις -προβλήματα

21)Πρόβλεψη χημικής σύνθεση γύρης,χωρίς  χημική ανάλυση

22)Οι πολυφενόλες και η αντιοξειδωτική δράση της πρόπολης από  διάφορες περιοχές της Ελλάδος

23)Μικροσκοπική εξέταση,πλεονεκτήματα  και  μειονεκτήματα του μελιού

24)Ταυτοποίηση του Ελληνικού  Βασιλικού Πολτού-Πλεονεκτήματα  και Μειονεκτήματα. Εδώ παραθέτουμε άκριβώς ότι    αναφέρεται στη  Μελισσοκομική  Επιθεώρηση:

«Π.Μαγιάτης,Ε.Λαζαρίδου,Δ.Λάππα,Ε.Καλατζή.Α.Τσούνης,Σύνδεσμος βασιλοτρόφων,παραγωγών  βασιλικού πολτού  και λοιπών προϊόντων κυψέλης,

Με δεδομένο  ότι τα  εκτός  του μελιού  προϊόντα της κυψέλης δεν καλύπτονται  από στοιχειώδεις  νομοθετικές διατάξεις,με αποτέλεσμα να μή διασφαλίζεται  η αγνότητα,η ασφάλεια και η αυθεντικότητά τους και με στόχο να βεθεί λύση στο πρόβλημα παραγωγής  και  διάθεσης  του  βασιλικού πολτού (ΒΠ) και  της γύρης ,ο Σύνδεσμος συνεργάστηκε με το Εργαστήριο μελισσοκομίας του  ΑΠΘ, ώστε  να  αναπτυχθούν  μέθοδοι για τον προσδιορισμό της  γεωγραφικής  προελευσης των  προϊόντων αυτών και της καθιέρωσης  ποιοτικων  κριτηρίων».

25)(Συνδέεται  ουσιαστικά  με το 24) των Δ .Κανέλη,Χρ.Τανανάκη,Β.Λιόλιο, Μ.Δηημου,Γ.Γκόρα,Ε. Καραζαφείρη,Α,Θρασυβούλου,Εργαστηρίου Μελισσοκομίας ΑΠΘ: Στην Ελλάδα ,δεν υπάρχουν ποιοτικα κριτήρια για καν΄ένα  πρ勤ον τξς μέλισσας ,εκτός του μελιού.Το εργαστήριο  Μελισσοκομίας του ΑΠΘ ανάλαβε να  υποβάλλει για τον καθορισμό ποιοτικών κριτηρίων του  βασιλικού πολτού και της γύρης..Μελέτησε τους παράγοντες που  πιθανά  μπορούν να επηρεάσουν τη σύσταση του ΒΠ( τροφοδοσίες,γεωγραφική και βοτανική προέλευση,εποχιακές διακυμάνσεις  και άλλα.) και παράλληλα συνέλεξε μεγάλο αριθμό δειγμάτων από διαφορετικές περιοχές της  χώρας,ώστε να  διαπιστώσει τη φυσική παραλλακτηκότητα που υπάρχει στα  φυσικοχημικά  χαρακτηριστικά  του.Η έρευνα ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε πρόταση στο ΥΑΑ & ,με τα  ποιοτικά κριτήρια του  ΒΠ ΤΟΝ ιΑΝΟΥΆΡΙΟ ΤΟΥ 2014.Στο  Συνέδριο επίσης παρουσιάστηκαν δύο  ανηρτημένες εργασίες».

26) Προκαταρκτική  μελέτη της  γεωγραφικής εξάπλωσης των Κοκκοειδών του  ελάτου  στην  Ελλάδα.

27) Επίδραση των συνθηκών αποθήκευσης σε βασικά φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά του μελιού.

Και  κλείνοντας αυτή τη παρουσίαση η  ιστοσελίδα μας  με τα απτόμενα  σχόλιά της στα προηγούμενα,θέλει να  υπενθυμίσει ότι με  διαδικαστικές  παρεμβάσεις-αναφορές προς το Συνέδριο,έκανε έντονη επισήμανση ,ότι το κυρίαρχο θέμα  για  την επιβίωση της  μελισσοκομίας είναι  η κατάργηση των  Νεονικοτινοειδών  «φυτοκαταστρεπτικών σκευασμάτων» ,των  ισχυρών  αγροχημικών  πολυεθνικών εταιριών , εναντίον των οποίων έχει ξεσηκωθεί  η  ανθρωπότητα,έτσι που δεν νοείται η Επιστήμη της Μελισσοκομίας να μη δίνει παρουσία στον αγώνα εναντίον τους.Και αυτό  βέβαια  δεν ισχύει για τα δύο έγκριτα  περιοδικά του  κλάδου ,που με κορεσμό εναντιώθηκαν  κατά των  νεονικοτινοειδών  και των ΓΤΟ,αλλά   ισχύει  και για αυτό  το δήθεν Μελισσοκομικό και Επιστημονικό  Συνέδριο , που στάθηκε απόμακρα  από  την  προστασία της μελισσοκομίας . Και  προκάλεσε την απογοήτευση των μελισσοκόμων ,που αγωνίζονται  γιαυτήν.

tomelissi.wordpress. com

tr.voliotis@yahoo.gr

Advertisements