Η Νοσεμίαση είναι  ενδημική ασθένεια των μελισσιών και  πρέπει συστηματικά να  γίνεται καταπολέμησή της και  έχουν γίνει αρκετές  αναρτήσεις στην ιστοσελίδα μας ,που βασίζονται σε  έγκυρες πηγές, οι οποίες  και  αναφέρονται.

Όμως, με την επιδίωξη γρήγορης  και  πλατιας μελισσοκομικής  ενημέρωσης και από έλλειψη διαδικτυακής εμπειρίας,δεν χρησιμοποιήθηκαν σύνδεσμοι διευκόλυνσης στην αναζήτηση της αρθρογραφίας,που τώρα γίνεται προσπάθεια  για να  χρειαστεί  χρόνο και κόπο.

Έτσι προς αυτή την κατεύθυνση της διευκόλυνσης παραθέτουμε  αναρτήσεις, κατά  της ΝΟΣΕΜΙΑΣΗΣ, που με κλικ  μπορούν να μελετηθούν  και  με  προτεραιότητα  προτείνονται οι αναρτήσεις  που  επισημαίνονται  με  τόξο :>

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΕΜΙΑΣΗΣ:

8/1/2013         Νοσεμίαση και αντιμετώπισή της.

>12/1/2014     Νοσεμίαση εξέλιξη και καταπολέμηση.

>27/1/2014     Καταπολέμηση  νοσεμίασης με διεγερτική τροφοδοσία και ΘΥΜΟΛΗ.

1/2/2014         Νοσεμίαση ασθένεια των μελισσιών και καταπολέμηση με θυμόλη.

>4/2/2ο14      Βασικές αρχές για την υγεία των μελισσών και ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΆΝΣΕΙΣ.

9/2/2014         Διευκόλυνση εφαρμογών καταπολέμησης της Νοσεμίασης των μελισσιών.

16/2/2014       Νοσεμίαση, σε πληρέστερη ενημέρωση για την καταπολέμηση της προσβολής των μελισσιών.

10/12/14         ΝΟΣΕΜΑ ΑΠΙΣ  και  ΝΟΣΕΜΑ ΣΕΡΑΝΑ—ΦΟΥΜΙΝΤΙΛ και ΘΥΜΟΛΗ.

5/3/2015         Νοσεμίαση μελισσιών και καταπολέμηση.-

7/3/2015          Διευκόλυνση στην αντιμετώπιση της  Νοσεμίασης

Advertisements