«ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ  ΚΑΝΟΝΙΚΑ»

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ: Ο μικρός κηρόσκορος.Οι εργάτριες  μέλισσες αφαιρούν ολοκληρωτικά τα σκεπάσματα των  κελιών ξεσκεπάζοντας τον προχωρημένο  γόνο.

ΛΥΣΕΙΣ:Διατήρηση  δυνατών μελισσιών,απαλλαγή κηρηθρών από τις  λάρβες του  κηρόσκορου: με ελαφρύ κτύπημα των  κηρηθρών με το ξέστρο  και άλλα μέτρα

Advertisements