Μέλισσες που  κουβαριάζονται στα  χόρτα  μπροστά στην είσοδο ,αδύναμες να πετάξουν/

Πιθανές αιτίες:Ένδειξη τραχιακής ακαρίασης  ή  χρονιας παράλυσης.

ΛΥΣΕΙΣ:Εργαστηριακή διάγνωση  της  ασθένειας  και εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης

 

Advertisements