ΠΙΘΑΝΕΣ  ΑΙΤΙΕΣ: Ωοτόκες εργάτριες και το μελίσσι είναι αποδιοργανωμένο,ο πληθυσμός  μικρός,υπάρχουν πολλοί  κηφήνες και  κηφηνογόνος,γυαλιστερή  γύρη στα  πλαίσια και ο  γόνος είναι διάσπαρτος.

Η βασίλισσα είναι  καινούρια στην αρχή της ωοτοκίας της, ο γόνος είναι λιγοστός και συμπαγής,ο κηφηνογόνος  περιορισμένος.

Νεαρή και  καλή βασίλισσα σε  μικρό μελίσσι.

ΛΥΣΕΙΣ Όταν το μελίσσι με τις ωοτόκες μέλισσες είναι μικρό,απομακρύνεται  η  κυψέλη στα  10-15 μέτρα και  τινάζονται οι μέλισσες  στο έδαφος,ενώ αν  είναι  μεγάλο αντικαθίστανται  τα  πλαίσια του  κηφηνογόνου,με εκκολαπτόμενο  γόνο, και συνενώνεται με ένα άλλο που  έχει  βασίλισσα.

Το μελίσσι δεν  ενοχλείται ,κλίνεται και επιθεωρείται μετά  από 15 μέρες.

Το μελίσσι συνενώνεται ή  ενισχύεται με εκκολαπτόμενο γόνο.

Advertisements