ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ:Τοφαινόμενο παρατηρείται πρώϊμα  την  άνοιξη για μερικές  μέρες και  είναι  ηλικιωμένες  μέλισσες.

Τα μελίσσια  ήταν περιορισμένα  από  κακοκαιρία  και με  τις  πρώτες  καλές  μέρες οι  μέλισσες απομάκρυναν  τις νεκρές μέλισσες

Τα  μελίσσια τροφοδοτήθηκαν σε ακατάλληλες καιρικές  συνθήκες,ξεγελάστηκαν οι  μέλισσες  και  βγήκαν για συλλογή  τροφών με χαμηλές  θερμοκρασίες και πέθαναν στην είσοδο  της κυψέλης .

ΛΥΣΕΙΣ :  Τα μελίσσια  διατηρούνται ζεστά,η τροφή μεταφέρεται στην  περιοχή του  γόνου,οι επιθεωρήσεις περιορίζονται.

Αν  το  φαινόμενο συνεχιστεί  πάνω από  3 μέρες κάνουμε  εξέταση  δείγματος  νεκρών  μελισσών στα  ειδικά  εργαστήρια.

Και  αποφεύγεται  τροφοδότηση που προκαλεί διέγερση για συλλογή τροφών στις μέλισσες

Advertisements