«Αλλά  το α  μελίσσι σμηνούρτησε :»επειδή δεν καταστράφηκαν όλλα τα  βασιλικά  κελιά φυσικής σμηνουργίας ή ο αφεσμός καθυστέρησε από τον  βροχερό καιρό και  αυτά  καταστράφηκαν  με καθυστέρηση .

ΛΥΣΕΙΣ: Ο μελισσοκόμος πρέπει  να  επικεντρώνει  την προσπάθειά του στο  δεύτερο ή  τρίτο αφεσμό και τα  καινούρια  βασιλικά  κελιά  καταστρέφονται  ,  εκτός από  ένα ,σε 5 ή  6 μέρες μετά τη σμηνουργία .

Ελέγχεται η  ωοτοκία της  βασλισισσας και η  κατάσταση του μελισσιού, μετά από 15 έως  20  μέρες και αν το μελίσσι  αδυνάτησε ,συνενώνεται 

Advertisements