ΑΙΤΙΕΣ: δύκολη σύληψη αφεσμού  είναι, όταν βρίσκεται  σε  κλαδιά  ή θέσεις που δεν σείονται  ή δεν κόβονται.

ΛΥΣΕΙΣ:Τοποθετούνται  ένα  με  δύο  πλαίσια γόνου ,όσο  γίνεται κοντά  στον αφεσμό και σε σύντομο  διάστημα  ο αφεσμός  θα ανέβη  στο  γόνο των  πλαισίων.  Στη συνέχεια το  σμήνος τοποθετείται  σε  κυψέλη,όταν  εντοπιστεί   και  η βασίλισσα  στο σμήνος των  κηρηθρών.Και  η  κυψέλη  τοποθετείται σε  σημείο  πολύ  κοντά  μέχρι 5  μέτρα από  το  σημείο   σύλληψής του και κλιμακωτά   κατά  τριήμερο σε μακρύτερο  κατάλληλο σημείο.Εκτός  και  επιλεχθεί μία  μοναδική απομάκρυσνη και τοποθέτηση μερικών  χιλιομέτρων,απευθείας εκεί που εξυπηρετεί την παρακολούθηση  και  τη  φροντίδα του.