ΑΙΤΙΕΣ: Η παλιά  βασίλισσα εξακολουθεί  να  είναι στην  κυψέλη,υπάρχουν στο μελίσσι ωοτόκες εργάτριες,καινούρια  βασίλισσα  εκκολαφθηκε από κελιά διάσωσης ή αντικατάστασης,το  μελίσσι βρίσκεται σε ένταση διακοπής  της  νεκταροέκκρισης,τάση λεηλασίας,απειλές από άλλα έντομα όπως  σφήκες ,αχερωντία κλπ,καύσωνας,απουσία νερού,χρήση εντομοκτόνων …..(και άλλα αίτια)

ΛΥΣΕΙΣ:Θανατώνεται  η παλιά  βασίλισσα και  μετά  2  μέρες εισάγεται  νέα  βασίλισσα ενώ  καταστρέφονται  τα βασιλικά  κελιά διάσωσης,αν  υπάρχουν ωοτόκες εργάτριες  γίνεται δύσκολη η εισαγωγή βασίλισσας και είναι προτιμότερη  η συνένωση του μελισσιού  με ένα  δυνατό που έχει βασίλισσα,αναζητείται η  βασίλισσα,αυγά  ημέρας ή ανοιχτά  κατεστραμμένα βασιλοκύταρα,επιθεωρείται το μελίσσι μετά 15 μέρες και εκτιμάται  η κατάσταση του  γόνου,τροφοδοτείται το μελίσσι,εντοπίζεται και απομακρύνεται το  πρόβλημα.

Advertisements