Η νεαρή βασίλισσα συνυπάρχει  μαζί  με  την παλιά  και  έχουν εκκολαυθεί βασλισσες αντικατάστασης  ή σμηνουργίας.

ΛΥΣΕΙΣ:Η παλιά βασίλισσα  θα  εξαφανιστεί σε λίγες εβδομάδες και  θα  υπερισχύσει  μία  μόνο βασίλισσα,Αλλά  το μελίσσι  επιθεωρείται μετά   3   εβδομάδες.

Advertisements