(μέσα στο κελί εισαγωγής).

ΑΙΤΙΑ:  Ασύζευκτη  βασίλισσα,,άνοιγμα στο κλουβί εισαγωγής και μπήκαν ,εργάτριες που την κουβάριασαν,υπάρχουν στο μελλίσσι  ωοτόκες εργάτριες,στο μελίσσι υπάρχει βασίλισσα.

ΛΥΣΕΙΣ :Εντοπίζεται  το μπρόβλημαδιορθώνεται  το  λάθος και εισάγεται  νέα βασίλισσα.

Αν  υπάρχουν  ωοτόκες εργάτριες συνενώνεται το μελίσσι με ένα  άλλο που έχει  βασίλισσα ή διαλύεται.

Advertisements