ΑΙΤΙΑ; Η βασλιλισσα δεν συζεύκτηκε με  επαρκή αριθμό κηφήνων,  γερασμένη ή ελαττωματική  βασίλισσα. 

ΛΥΣΕΙΣ:Αντικατάσταση της  βασίλισσας,να μη  χρησιμοποιόύνται βασίλισσες που συζεύκτηκαν πολύ νωρίς την άνοιξη.