(πολλά αυγά  σε ένα κελί,αλλά  άτακτα  τοποθετημένα από  ωοτόκες εργάτριες,αλλά  βασίλισσα υγιής.

ΑΙΤΙΕΣ:Οι ωοτόκες  εργάτριες που εμφανίστηκαν πριν ξεκινήσει την  ωοτοκία  η βασίλισσα.

ΛΥΣΕΙΣ:Επιθεώρηση  μετά  δύο εβδομάδες και  αν  δεν υπάρχει  εργατοτόνος  θανατώνεται η  βασίλισσα και  εισάγεται  νέα  βασίλισσα η συνενώνεται  το μελίσσι  με άλλο.Όταν  υπάρχει  εργατογόνος αφήνεται το μελίσσι  ήσυχο.

Advertisements