:ΑΙΤΙΑ: Οι  ωοτόκες εργάτριες εμφανίστηκαν   πριν  ξεκινήσει την ωοτοκία  η  βασίλισσα.

ΛΥΣΕΙΣ:Επιθεώρηση  μετά  δύο  εβγομάδες και αν δεν υπάρχει εργατικός  γόνος θανατώνεται  η  βασίλισσα  και  και εισάγεται  νέα βασίλισσα,.

Όμως αν υπάρχει εργατικός γόνος,γίνεται τροφοδότηση και  δεν  ενοχλείται το μελίσσι.

Advertisements