Επειδή είναι νεαρή  και μόλις  ξεκίνησε την ωοτοκία της.ΜΙκρός ο πληθυσμός και  Νεαρή-Παραγωγική Βασίλισσα.Επιθεωρείται  το μελίσσι μετά  δύο  εβδομάδες  και  ενισχύεται με  εκκολαπτόμενο  γόνο για να  αποδόσει  η  βασίλισσα  και   συνολικά το μελίσσι.-

>>.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΄Οτι  ο κύκλος Γ.  Προβλήματα  που παρατηρούνται  την  Άνοιξη στη  Μελισσοκομία, αριθμησμένα  από  15 μέχρι 40 ,τελειώνει εδώ ,όπως μας  ενημερώνει  η  Πρακτική  ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΊΑ  Ανδρέα  Θρασυβούλου, έκδοσης 2012 και σελίδες   240 μέχρι  247. Και ευχαριστούμε  τον κύριο  Καθηγητή της Μελισσοκομίας,για τη  βοήθεια  που  προσφέρει  το πολύ μελετημένο βιβλίο  του.

Advertisements