Η προηγούμενη ανάρτηση (26/7/2015) αναφέρεται στην αναμενόμενη ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΑΠΑΓΌΡΕΥΣΗ της καλλιέργειας  Γενετικά Τροποποιημένων  Οργανισμών στην Ελλάδα, σύμφωνα  με  την ευχέρεια που έδωσε  η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία  στις  Ευρωπαϊκές χώρες.

Όμως είναι  χρήσιμη  και  η ανάρτηση  των λόγων  που θεμελιώνουν αυτή την απαγόρευση και αυτούς επικαλείται  η ΟΜΣΕ, που  προβάλλονται  από  τον πρόεδρό της  τον κ. Βασίλη Ντούρα και την Kτηνίατρό της  κυρία  Κατερίνα Καρατάσου, που επάξια  και ενημερωτικά  μετείχαν στην  όλη διαδικασία της  Βουλής και  του  αρμόδιου  Υπουργείου (ΥΠΑΠΕΝ), για την προώθηση  της υπόψη νομοθετικής διαδικασίας απαγόρευσης των ΓΤΚαλλιεργειών στη Ελλάδα  και στη συνέχεια  στη  συνεργασία  με  το  υπόψη  Υπουργείο, που  προσέξαμε , ότι τα επιχειρήματά τους υπερκάλυψαν την  επιφύλαξη αρμόδιου  υπουργικού παράγοντα, για  την  κατάργηση όλων  των ΓΤΟ.image

(Επιφύλαξη που αναβίωσε  στη μελισσοκομική μνήμη,  εκείνο το  προηγούμενο  και  ανάλογο  περιστατικό ψηφοφορίας, στο κοντινό  παρελθόν, όταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο   τότε αρμόδιος Υπουργός ,ήταν  ο μοναδικός ,που  ψήφισε  να  παραμείνουν  τα νεονικοτινοειδή σκευάσματα  των πολυεθνικών αγροχημικών  εταιρειών.)…

Καλό είναι  να  μην  αναζητηθεί  έκφραση  τέτοιας  διακριτικής ευχέρειας, που  δεν υπάρχει .Και συνδέεται με την καταχρηστική άσκηση  υπουργικής εξουσίας και  κατατρεπτικής της Ελληνικής  Μελισσοκομίας.

Οι  προαναφερθέντες  δύο εκπρόσωποι της  ΟΜΣΕ υποστήριξαν σθεναρά την  προώθηση  της  διαδικασίας  απαγόρευσης των ΓΤΟ ,προβάλοντας τους επόμενους λόγους:

 • Οι ΓΤΟ προκαλούν τοξικές επιδράσεις στις μέλισσες,σύμφωνα  με τη  βιβλιογραφία και αυτές αφορούν την ικανότητα, επικοινωνίας,μάθησης,συλλογής τροφής, ανοσοπητικό,ανάπτυξης υποφαρυγγικών αδένων,στο γόνο μείωση σωματικής μάζας και  θάνατο.Οι ΤΟΞΙΚΈς ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ  ΠΡΟΚΑΛΟΎΝΤΑΙ ΚΥΡΊΩς ΑΠΌ ΤΗΝ Βt  τοξίνη,αλλά όχι μόνο.
 • Εξίσου σημαντική είναι και η βιοποικηλότητα της  ελληνικής ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ,για την οποία  αναφέρεται,ότι έχουν καταγραφεί ταξινομημένα 500  είδη  άγριων μελισσών  από τη Λέσβο (τόσα μόνο έχει όλη η Γερμανία) και  η συρφιδοπανίδα της περιοχής πάνω από 100 είδη συρφίδων ,με  7 νέα  για  την  επιστήμη.Και  έτσι με την εξαφάνιση  ενός είδους,ακολουθεί η εξαφάνιση  του επόμενου.
 • Έχει  αποδεχτεί ότι  αυτό το γενετικό  υλικό ρυπαίνει την τροφική αλυσίδα και  φθάνει στον άνθρωπο καταναλωτή .Και αναφέρεται σαν  παράδειγμα η καλλιέργεια της ΣΟΓΙΑΣ  και  του ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ, που  αντέχουν στο ΡΑΟΥΝΤΑΠ ,και γίνονται μία πράσινη  έρημος, όπου τα ζιζανιοκτόνα πέφτουν άφθονα και αφανίζουν  κάθε λουλούδι, δηλαδή έλλειψη τροφής για τα μελίσσια που  χρειάζονται τη  γύρη τους από  διαφορετικές πηγές και αν δεν την έχουν κανιβαλίζουν το γόνο και  καταστρέφονται   μελίσσια.
 • Με τη καλλιέργεια  ΓΤΟ καταστρέφεται  η βιοποικιλότητα,αφού ελευθερώνεται γενετικό υλικό στη  φύση,που ρυπαίνει τα άλλα  φυτά και δεν μπορούν να ανακληθούν από τους περιβαλλοντικούς οργανισμούς.
 • Η μελισσοκομία είναι αειφόρα δραστηριότητα, που δεν αφαιρεί τίποτα από το περιβάλλον,αντίθετα προσφέρει επικονίαση για πολλαπλάσια αγροτική παραγωγή και  φυσικό οικοσύστημα,που  παράγει τα  θαυμάσια  προϊόντα της μέλισσας στη διατροφή και την υγεία του  ανθρώπου,ενώ τονώνει και την  εθνική  οικονομία,λόγοι  για  τους οποίους  και πρέπει να  προστατευθεί.
 • Κόστος παραγωγής υψηλό και απόδοση μικρή κατά κυψέλη,όμως μοναδική η ποιότητα  του ελληνικού μελιού,από την πλούσια βιοποικιλότητα της ελληνικής φύσης.
 • Υπάρχει απουσία  ΓΤ καλλιεργειών
 • Το έδαφος στην Ελλάδα είναι ορεινό,το κλίμα ξηροθερμικό και περιορισμένο  (29%) καλλιεργήσιμη  Γη,δηλαδή μικρής παραγωγής.
 • Στοιχεία του  ΥΑΑ και Τ, του 2012 : Ο μελισσοκομικός τομέας στη Ελλάδα είναι ο δεύτερος σε μέγεθος στην Ευρώπη,μετά την Ισπανία,με 1.800.000 μελίσσια, 21.577 μελισσοκόμους,από τους οποίους 7.308 είναι επαγγελματίες με περισσότερα από 150 μελίσσια.Η μελισσοκομική πυκνότητα στη  χώρα  με 13,6 μελίσσια ανά  τετραγωνικό  χιλιόμετρο αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ,  η παραγωγή προϊόντων συμβάλλει στην ελληνική διατροφή και  η κατά κεφαλή κατανάλωση μελιού είναι υπερδιπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
 •  Όμως εντείνονται πιέσεις  για  τη   στήριξή τους από τις  ενδιαφερόμενες αγροχημικές εταιρείες και αυτή την προσπάθειά τους θα την προωθήσουν με  την  ερχόμενη ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, οπότε  προκύπτει επιτακτική ανάγκη  μοναδικής λύσης-άμυνας,με  βάση τη δημιουργία Σοβαρού Εθνικού Νομοθετικού πλαισίου «ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ» στην Ελλάδα των καλλιεργειών Γενετικά Τροποποιημένων  Οργανισμών, για παραγωγικούς,αλλά και ερευνητικούς σκοπούς.
 •  Στην Ελλάδα υπήρχε σταθερή θέση που κράτησε απέξω τις ΓΤ Καλλιέργειες
 • Ρύπανση των  προϊόντων  της μέλισσας :
  • Η συντριπτική  πλειονότητα   των ευρωπαίων  και  ελλήνων πολιτών   δεν  επιθυμεί να καταναλώνει ΓΤ τρόφιμα, που όμως η νομοθεσία  το  απαγορεύει ή το συγκαλύπτει και η  ανίχνευση  όποιουδήποτε ποσοστού  ΓΤ ουσιών από  ένα ΓΤΟ,που δεν έχει έγκριση  ως τρόφιμο σε  προϊόντα, όπως το μέλι, επιβάλλει την οριστική απόσυρση και  καταστροφή του  προΪόντος (μηδενική  ανοχή).
  • >Με τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ για  το μέλι η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή εξομοιώνει το μέλι  που περιέχει  ΓΤΟ  με το φυσικό  και με  το  επιχείρημαότι  ότι η γύρη  δεν είναι συστατικό του μελιού και είναι  κάτω  από το ο,5/1οο .Αλλά  η  άποψη αυτή προσκρούει στο  ότι σαφώς η  γύρη  δεν είναι συστατικό  του μελιού,αλλά και  η ΓΤ  γύρη δεν είναι φυσικό  στοιχείο του μελιού .Και η τροποποίηση  αυτή  έχει  πρόσφατα  ενσωματωθεί στον ελληνικό Κώδικα Τροφίμων και ποτών.
 • Αν  όμως η χώρα  παραμείνει ελεύθερη μεταλλαγμένων,τα μελισσοκομικά  προϊόντα θα  αποκτήσουν  υψηλότερη τιμή για  την αγνότητά τους και τη μηδενική  επιμόλυνση  με ΓΤΟ ,δηλαδή  κόστος ανάλυσης : μηδέν ( και αυτή η  ανάλυση  είναι πανάκριβη που  προσφέρει  την ευκολία της  συγκάλυψης της Γενετικής Τροποποίησης.
 • Η μέλισσα  εμποδίζει τη  συνύπαρξη ΓΤ και  συμβατικών  καλλιεργειών αφού  αφαιρεί το δικαίωμα των μελισσοκόμων και αγροτών  να  παράγουν ασφαλή και  ποιοτικά  προϊόντα,βιολογικά ή ολοκληρωμένης  διαχείρισης,παραδοσιακά, ονομασίας προέλευσης,αφού με  κανένα τρόπο δεν μπορεί να αποκλειστεί η μεταφορά από μέλισσες, αγριομέλισσες και άλλους επικονιαστές, αλλά  και από τον άνεμο από τις ΓΤ καλλιέργειες  στις  συμβατικές, αφού η ακτίνα  πτήσης  των μελισσών ξεπερνάει  τα 3 χιλιόμετρα και  η  έκταση  που  καλύπτει  το κάθε μελισσοκομείο είναι 28  τετρ.χιμλ
 • Οι  λεγόμενες ρυθμιστικές  ζώνες δεν μπορούν να εφαρμοστούν αφού το  κάθε μελίσσι  καλύπτει πολλά τετραγωνικά  χιλιόμετρα και πρέπει  να  προσθέσουμε  και  τη  μελισσοκομία  που είναι νομαδική -μετακινούμενη σε  μεγάλες αποστάσεις.
 • Τέλος και  πέρα από   όλα αυτά που παρατέθηκαν ,πρέπει να  προσθέσουμε και  το σημαντικότατο:Ότι η καλλιέργεια  των ΓΤΟ παραβιάζει την αρχή της ελεύθερης επιλογής και την αρχή της συνύπαρξης για  τους αγρότες  και  τους μελισσοκόμους,που αναμένουν μία αξιόλογη νομοθετική ρύθμιση απαγόρευσης στην Ελλάδα της καλλιέργειας  των Γενετικά  Τροποποιημένων Οργανισμών.-