Μπορεί  να  είναι αλλεργικό  και επικίνδυνο  για τη  ζωή.

Η πληροφόρηση αυτή  γίνεται  κύρια  για  τους μελισσοκόμους ,που  τα  κεντρίσματα  από  τις  μέλισσές  τους  είναι αναπόφευκτα ,άλλά  και  άλλα  άτομα  δέχονται  τέτοια  καντρίσματα ,που μπορεί  να έχουν αλλεργική  προδιάθεση ,οπότε είναι  γενικά  χρήσιμη αυτή  η πληροφόρηση.

Σχετικά λοιπόν  ενημερώνουμε ότι  στο  ΛΑΪΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΘΗΝΩΝ (περιοχή  ΓΟΥΔΙ) λειτουργεί  Αλλεργιολογικό Τμήμα , που  είναι ειδικό   να  διαγνώσει  αν  υπάρχει  αλλεργία σε  κάποιο άτομο.

Και να ακολουθήσει  το  πρόγραμμα  απευαισθητοποίησης για  να απαλλαχθεί από  τον κίνδυνο  της αλλεργίας.

Η επικοινωνία  με  το  κέντρο  του  Νοσοκομείου  είναι τηλεφωνικά  εύκολη  για περισσότερη πληροφόρηση.

Advertisements