(Ίσως όμως   τη   χρειάζονται και  οι  έμπειροι   μελισσοκόμοι,αν  κάνουν  προσπάθεια να   μελετήσουν   τα  επόμενα) :

Οι νέοι  όμως  μελισσοκόμοι έχουν   ανάγκη  υποστήρηξης ,με  μελέτη,για  να μη μάθουν τη μελισσοκομία «με  το  γηράσκω  αεί  διδασκόμενος «, αλλά   νέοι  και  γρηγορότερα , να  έχουν  μπροστά  τους  χρόνο  για πολύ ,σωστή   δουλειά ,ώστε  να  μη λένε : «Στερνή μου  γνώση  να   σε  είχα  πρώτα «.

Έγκαιρα  λοιπόν προτείνουμε  ότι  αυτή  την  εποχή προκύπτει  ανάγκη καλής  μελέτης  και  εφαρμογής των επομένων   οδηγιών:

α) Της ανάρτησής  μας 4/10/2015,που  αυτή   παραπέμπει στη  μελέτη των αναρτήσεων:

10/8/2013 » Αύξησης  του  μελισσοκομείου με   δύο  απλούς  τρόπους»  και

10/10/2013″ Μελισσοκομικοί  χειρισμοί Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2015″.

β) Της  ανάρτησής μας 28/9/2015 » Η Νοσεμίαση εξοντώνει  τη  μελισσοκομία» ,που  διευκολύνει  την  εξάλειψη  αυτής   της  ενδημικής   μόλυνσης στα  μελισσοκομεία .Και  με  κλικ  σε  κάθε μία  από τις  οδηγίες  που  περιέχει,(είναι   συνολικά  9), μπορεί  να   περιοριστεί  αυτή  η  ενδημική  ασθένεια της καταστροφής  μελισσιών. 

Η  μελέτη  των  αναρτήσεων   αυτών  ,δίνει  πλατειές  και  βαθειές πληροφορίες ,κατά  της  Νοσεμίασης.Χρήσιμες  βέβαια,αλλά προτείνεται η  πιστή  εφαρμογή  της  ανάρτησης  της  27/1/2014 » Καταπολέμηση Νοσεμίασης με   διεγερτική  τροφοδοσία  και  θυμόλη»,στην  οποία  και   μπορεί να  βασιστεί   η  εξόντωση  της  ενδημικής  Νοσεμίασης.

Αυτήν την  εφαρμογή ,σαν  θεμελιωτική την   προτείνουμε   με  την  ανάρτηση 30/9/2015 «Κατά  Νοσεμίασης   των  μελισσιών,Συνοπτικά και  Τελικά. Να μη  ξεχαστεί»,αφού δίνει  πληρότητα  οδηγιών και  είναι  αποτελεσματική.-

Advertisements