19 Κράτη Μέλη τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης αρνούνται  να  καλλιεργήσουν γενετικά τροποποιημένες  καλλιέργειες στο έδαφός του και αυτά είναι η πλειοψηφία στην  Ε.Ε.

Η νέα οδηγία 2015/412 της  Ε.Ε. επέτρεψε  ως  τις  30 Οκτώβρη τα  κράτη μέλη  να  κάνουν εξαίρεση  για  αποτροπή των καλλιεργειών Γ.Τ.Ο. στο  έδαφός  τους  ,ακόμη  και σε εκείνα  που είχε δοθεί έγκριση και  η Ελλάδα  και    Λετονία ήταν οι πρώτες  που  έκαναν  χρήση  αυτής της  επιλογής .Και  κατηγορήθηκαν  «σαν  χώρες  που αγνοούν  την  επιστήμη». Αλλά  και  άλλες  14 χώρες αρνήθηκαν   αυτές τις  καλλιέργειες ,ενώ  το Βέλγιο   και  το Ηνωμένο Βασίλειο το  ζήτησαν   για  κάποιες  περιφέρειες.

Η Γερμανία επίσης  ζήτησε  μερική  εξαίρεση ,περιμένοντας  να  γίνουν περισσότερες έρευνες  για  τα Γενετικά  Τροποποιημένα.

Έτσι μπορούμε να  περιμένουμε  μία  καλύτερη   εξέλιξη   εναντίον  αυτών  των επικίνδυνων   καλλιεργειών  των  αγροχημικών πολυεθνικών  εταιρειών ,που  πρέπει  να  εμποδιστούν στις  απαράδεκτες  επιδιώξεις  τους .Και  να   επανέλθουν  οι  γεωπόνοι  πλασιέ  των  προϊόντων  τους,  στα  παραδοσιακά  ,που  τους  σπούδασαν   οι  γονείς  τους.Έτσι σαν απαίτηση  των  παιδιών  τους , να  ζήσουν  και  αυτά,χωρίς  τα  δηλητήρια που  πολλαπλασιάζουν  καρκίνους  και  θανάτους.

Διακόπτουμε  εδώ  αυτή  την  ανάρτηση και  για  λεπτομερέστερη  ενημέρωση   προσφέρεται  η  σελίδα 12  του  Μελισσοκομικού Βήματος  της  ΟΜΣΕ,τεύχος 77 Νοεμβρίου  Δεκεμβρίου  2015, για  να  περάσετε και  στην επόμενη  σελίδα  13,όπου θα  γευθήτε  την Ευρωπαϊκή αδιαφορία για  τη  μείωση  του  αριθμού των  μελισσών,που  θα  το διόρθωνα   στο » μελισσιών».

Advertisements