Στην ανάρτηση  16/12/2012 υπάρχουν  οδηγίες  για  την  καταπολέμηση των  βαρρόα  με  χρήση  διένυδρου οξαλικού  οξέος,αλλά  εφαρμογή  το Δεκέμβρη και  όταν  διαπιστωθεί  ότι   τα  μελίσσια   δεν  έχουν  γόνο.

Στην ανάρτηση 27/1/2014 υπάρχουν οδηγίες  για την  αντιμετόπηση   της  ενδημικής  νόσου    της Νοσεμίασης  των μελισσιών,με την προσθήκη   θυμόλης  σε  κάθε  διεγερτική  τροφοδοσία  που  δίνεται  στα μελίσσια,έχουν  δεν έχουν  νοσεμίαση,γιατί  αυτή  η  μόλυνση  υπάρχει.

Όμως  το Μελισσοκομικό  Βήμα της  ΟΜΣΕ  αλληλοκαλυπτει  τις  δύο αυτές  συγκεκριμένες  χρήσεις  εύκολης  και  αποτελεσματικής   εφαρμογής,και  μέχρι να  οριστικοποιηθούν θα   προκύψει  πρόβλημα,που  πρέπει  να  αποφευχθεί μέχρι  να   διασφαλιστεί η  διαφορετική  ασφαλής  και  καλύτερη  χρήση  τους..

Επίσης  μας  πληροφορεί,ότι  Δικαστήριο  στις  Ηνωνένες  πολιτείες  της  Αμερικής ακύρωσε  την  έγκριση κυκλοφορίας του  Σουλφοξαφλόρ,που  είναι  νέα  οικογένεια χημικών εντοκοκτόνων των  σουλφοξιμικών και  παρότι  δεν  είναι  νεονικοτινοειδές στοχεύει στους  ίδιους  νευροδιαβιβαστές με  τα  νεονικοτινοειδή.

Και  ακόμη  μας  πληροφορεί  ότι  στην  Ιταλία δυστυχώς το  σκαθάρι των  μελισσιών δεν εξαλειφθηκε  ακόμα.

Αυτά  όλα  συνοπτικά   υπάρχουν στις  σελίδες 44,45 και  46 του77 τεύχους  Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου  2015 της  ΟΜΣΕ  και  την  ευχαριστούμε για  την  συστηματική  μελισσοκομική  ενημέρωσή  μας.-