Υπάρχουν αναζητήσεις  και  ερωτήματα,  γιαυτό  το  πρόβλημα  ,που  είναι  ενδημικό και  η  αντιμετώπισή του γίνεται απλά  με  τη  διεγερτική τροφοδοσία  των μελισσιών,που  πάντα    προσθέτουμε την   οριζόμενη   μικρή  ποσότητα  θυμόλης σύμφωνα  πάντα  με  τις οδηγίες   της   βασικής και  λεπτομερειακής   ανάρτησής  μας  της 17/1/2014.

Φαίνεται ότι  προκύπτει δυσκολία  στην  αναζήτηση πληροφοριών  για  το  πρόβλημα  της  νοσεμίασης. Και  ίσως  είναι  χρήσιμη  μία  διευκόλυντική  παράθεση ,για  όσους  θέλουν  λεπτομερειακή ενημέρωση , συγκεντρωμένη   στον   υπολογιστή μας.Και γιαυτό παραθέτουμε  άλλες   σχετικές αναρτήσεις μας,που   και  αυτές   αναφέρονται  στο  πρόβλημα και  είναι  σε  σειρά  οι  επόμενες, για  αναζήτηση, μελέτης  τους:

4/10/2015,   10/8/2013,  10/10/2013,   28/10/2015,  30/9/ 2015  και 30/10/2015.

Advertisements