Ο τίτλος αυτού  του  θέματος που  αναφέρεται στην  καλλιέργεια Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών έχει  προκαλέσει αντιρρήσεις για  αυτό  το  είδος  των  καλλιεργειών που  προωθούν οι  Αγροχημικές  Βιομηχανίες,για   το  λόγο ότι  τα  καλλιεργητικά  αυτά  προϊόντα   αποτελούν  απαράδεχτη και καταστρεπτική αλλοίωση  στη   γνωστή   φυσική  καλλιέργεια  που βλάπτουν   σοβαρά  την  υγεία  των  καταναλωτών  , με  αυτά  τα  προϊόντα τους.

Η Ευρωπαϊκή Μελισσοκομία στο  σύνολό της ξεσηκώθηκε  ενάντια αυτών   των  καλλιεργειών  και  σε  Ευρωπαϊκά   επίπεδα ζήτησε  την απαγόρευση  αυτών των  καλλιεργειών  ,που  βλάπτουν-καταστρέφουν τη  Μελισσοκομία ,αφού  παντού , σε όλη  τη  γη , πετούν  μέλισσες και  είναι  επικονιαστές σχεδόν  όλων  των  αγροτικών  προϊόντων και  της  ζωής επαγωγικά  στη γη.

Όμως οι  αγροχημικές  βιομηχανίες και  ο  κύκλος  των  συμφερόντων  τους επιμένουν. Αλλά   και  η εναντίωση απέναντί τους  ισχυροποιείται,έτσι  που  στην ιστοσελίδα μας  υπάρχει  μεγάλη πληροφόρηση  γύρω  από  αυτό  το  πρόβλημα.

Αυτό λοιπόν το  πρόβλημα , έφθασε  στη  Βουλή με αφορμή  τη Διαβούλευση ,για  σχέδιο  νόμου της   Κυβέρνησης , σχετικά  με  αυτές  τις  καλλιέργειες στην  Ελλάδα. Και  ο  Πρόεδρος  της Ομοσπονδίας  Μελισσοκομικών   Συλλόγων  Ελλάδος,με  ανοιχτή  επιστολή  του πληροφόρησε τον  αρμόδιο  Υπουργό ,για   τη νομική τεκμηρίωση της  άρνησης  της  χώρας  μας να   επιτρέψει την καλλιέργεια  των ΓΤΟ στο έδαφός  της. Και   πληροφόρησε  ότι  η   Ελληνική  Μελισσοκομία βρίσκεται  στην  πρώτη  γραμμή της  μάχης,απέναντι  στους  ΓΤΟ, όπως και  η  Ευρωπαϊκή   Μελισσοκομία αποτελεί  στην  κυριολεξία  ανάχωμα στην  προέλαση των ΓΤΟ.  Και   στη  συνέχεια παραθέτει  στον  Υπουργό  τις  θεμελιωμένες  απόψεις  του για  το  κρινόμενο πρόβλημα,ότι  είναι  σοβαρό και  χρειάζεται αρκετός  χρόνος να  προετοιμαστεί  μία  στερεά  νομική  βάση που  θα  προστατέψει πραγματικά από  οποιαδήποτε  εταιρεία θελήσει  να  επιβάλλει τα ΓΤ προϊόντα της, που  το  συγκεκριμένο  σχέδιο νόμου δεν  μας  προστατεύει.Και   πρέπει  να  συγκεντρωθεί ένα  άριστο  επιτελείο νομικών  συμβούλων και  άλους παραγωγικούς  και  κοινωνικούς  φορείς ,που  εμπλέκονται, ώστε να  προκύψει μία  πραγματική  νομική  ασπίδα για  τα  μεταλλαγμένα όπως λέγονται αυτά τα φυτοφάρμακα που  είναι  γενετικά τροποποιημένα και  επικίνδυνα.

Η επιστολή  της  ΟΜΣΕ  με   αντικείμενο  το σχέδιο  νόμου σε  δημόσια  διαβούλευση για  την  απαγόρευση  των ΓΤΟ και τη  συμμόρφωση προς  την  οδηγία ΕΕ 2015/412 για  την  τρποποίηση  της  Οδηγίας  2001/18/ΕΚ ,όσο αφορά τη  δυνατότητα  που παρέχεται στα   κράτη μέλη να περιορίζουν ή  να  απαγορεύουν την  καλλιέργεια  των ΓΤΟ στην επικράτειά  τους ,στάλθηκε  στο  Υπουργείο Περιβάλλοντος  και Ενέργειας και  στον αναπληρωτή υπουργό  κ. Ιωάννη Τσιρώνη και  κοινοποιήθηκε στον  αναπληρωτή υπουργό   Αγροτικής  Ανάπτυξης κ. Μάρκο  Μπόλαρη.-

ΠΗΓΗ: Μελισσοκομικό  Βήμα  0ΜΣΕ,τεύχος 78 Ιανουαρίου Φευρουαρίου   2016 σελ. 3

(Για την  πληροφόρηση από  την ιστοσελίδα  μας ,όσων   δεν  είναι  συνδρομητές του  περιοδικού  της  ΟΜΣΕ).-

 

 

 

 

 

Advertisements