(Αναφέρονται  με  παράθεση των αιτίων και των  συμπτωμάτων που  παρουσιάζουν)

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΗΨΗΓΟΝΙΑ: Αίτιο,ο βάκιλος Λάρβαι που προσβάλει  λιγότερο   τον  ασφράγιστο και περισσότερο το σφραγισμένο γόνο ,το  θέρος και   η στάση  του  προσβλημένου  ακάλυπτου   γόνου  στα κελιά  είναι  ομαλή.

Προσβάλλει τα  δυνατά , αλλά  και  τα  αδύνατα μελίσσια και  μεταδίδεται  αργά ,αλλά  σίγουρα και τα  καλύμματα του    γόνου είναι   με  τρύπες ,  ο  γόνος  που σαπίζει  με ιξώδη  ιδιότητα,μυρουδιά  ψαρόκολλας,χρώμα  καφέ στο  σφραγισμένο κελί.Οι  προσβλημένες   νύμφες έχουν ύπτια  στάση στα  κλειστά  κελιά ,προτεταμένη  γλώσσα που   σχεδόν  εγγίζει  το  πάνω  μέρος  τους.

Τα αποξηραμένα λέπια  του  νεκρού   γόνου είναι  προσκολλημένα  και  δύσκολα  αφαιρούνται από  τα  κελιά.

Για θεραπεία  χρησιμοποιήθηκε   το σουλφαδιαζόλ,ίσως και   τερραμυκίνη.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΗΨΗΓΟΝΙΑ:Αίτιο ο  βάκιλος Πλούτων,που προσβάλλει περισσότερο τον  ασφράγιστο  γόνο ενωρίς  την  άνοιξη και  γίνεται  ανώμαλη  η  στάσι του   μέσα  στα  κελιά.Προσβάλλονται τα  αδύνατα  μελίσσια και  μεταδίδεται   γρήγορα ,ο  γόνος  τους  γίνεται τζελατινοειδής σε  αποσύνθεση,με  ακαθόριστη οσμή,κάποτε  ξυνίλας και  σε  προχωρημένο  στάδιο οσμή   κρέατος  σε  αποσύνθεση.

Το  χρώμα  του ασφράγιστου προσβλημένου γόνου   γίνεται  κιτρινωπό και  καφέ  του  αποξηραμένου.

Όμως  οι  νύμφες σπανίως  προσβάλλονται.

Τα αποξηραμένα λέπια του   νεκρού   γόνου είναι  ελαφρά  προσκολλημένα στο  κελί  και  εύκολα  αποσύρονται.

Θεραπεύεται αυτόματα με  την  ενίσχυση  του  μελισσιού και  τη  διακοπή της  ωοτοκίας,κύρια  όμως  με  την  τερραμυκίνη.

ΠΑΡΑΣΗΨΗΓΟΝΙΑ:Αίτιο  ο  βάκιλος  Παρα΄-Άλβεϋ.που προσβάλλει  τα  80% του  ασφράγιστου  και  τα 20% του  σφραγισμένου γόνου,όμως  παρουσιάζεται  σε   διάφορες  εποχές,με   ανώμαλη στάση  του προσβλημένου ακάλυπτου  γόνου μέσα  στα  κελιά.Και  προσβάλλει   δυνατά και  αδύνατα  μελίσσια,αδιακρίτως,γρήγορα  ή  αργά,προκαλώντας   τρύπες στα  κελιά  του  σφραγισμένου  γόνου.

Ο προσβλημένος ασφράγιστος  γόνος δεν  έχει  πάντα  ιξώδη  ιδιότητα και  η  οσμή του ίδια   με  της  ευρωπαϊκής του   προσβλημένου    σφραγισμένου   γόνου , το χρώμα    προς  το  καφέ   με   ερυθρό  και  οι  νύμφες  του  σφραγισμένου   γόνου έχουν   προεξέχουσα  τη  γλώσσα,όπως  στην  Αμερικάνικη  σηψιγονία.Εύκολα αποσπώνται  τα  αποξηραμένα λέπια.

Θεραπεία  γίνεται όπως  στην στην  Ευρωπαϊκή  σηψηγονία.

ΣΑΚΚΟΜΟΡΦΗ ΣΗΨΗΓΙΝΙΑ: Αιτία  είναι  ένας  διηθητός  ιός που  προσβάλλει  μόνο  το  σφραγισμένο  γόνο,παρουσιάζεται  την  άνοιξη και  η  στάση  του προσβλημένου  γόνου είναι  ομαλή  μέσα  στα  κελιά  και  προσβάλλονται  μόνο  τα  αδύνατα μελίσσια,ενώ είναι  λίγο μεταδοτική.

Τρυπημένα καλύμματα ή τελείως  αποσφραγισμένα,χωρίς  ιξώδη  ιδιότητα και  οσμή ανύπαρκτη,χρώμα   αρχικά  κιτρινωπό,μετά  προς  το  καφέ και στο  τέλος  μαύρο.

Σπάνια προσβάλλονται νύμφες  και   το  μελίσσι  εύκολα  καθαρίζεται ,ενώ  το  καλοκαίρι εξαφανίζεται  η  μόλυσνση χωρίς   προσπάθεια  του  μελισσοκόμου.

Πηγή: Μελισσοκομία  του   αείμνηστου  και  βραβευμένου  από  την  Ακαδημία Αθηνών Καθηγητή  ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ.

 

Advertisements