(Και η  επίδρασή  του  στις  μέλισσες  και  τα  προϊόντα τους)

Οι  περισσότερες επιστημονικές  εργασίες εστιάζονται  στη  μελέτη της  οξείας  τοξικότητας και  των  θανατηφόρων   επιδράσεων στις  μέλισσες,που  στην πλειοψηφία  τους υποστηρίζουν,ότι  οι Βt τοξίνες αυτών  των καλλιεργειών είναι σχετικά   μη  επιβλαβείς για  τις μέλισσες,αλλά  αυτή  η  άποψη είναι μάλλον αβάσιμη, για τους   λόγους ότι:

  1. Οι  σχετικές  μελέτες γίνονται  στο  εργαστήριο και  όχι  στο φυσικό  περιβάλλον των  μελισσών  που  είναι   η  ύπαιθρος.
  2. Οι μέλισσες  των  πειραματισμών προέρχονται  από  υγιείς  πληθυσμούς,που  απομονώνονται  από άλλες  εξωτερικές   επιδράσεις, αυτές των  αγρών, που  καλλιεργούνται τα  Γενετικά  τροποποιημένα  καλαμπόκια ,όπως η  ζέστη,γεωργικά  φάρμακα,παθογόνα  κλπ,που  επηρεάζουν  την  ευαισθησία  των  μελισσών στις  Βt πρωτεϊνες.
  3. Αν  δεν  είναι  απόλυτα  γνωστός  ο  τρόπος  της  δράσης της  υπόψη  τοξίνης,μπορεί  να  αλλάξει  ένας  παράγοντας,που  με  κανονικές  συνθήκες επηρεάζει  τη  δράση  της.
  4. Οι έμμεσες  και  μακροχρόνιες επιπτώσεις , της  Γενετικά  Τροποποιημένης   γύρης που αυτή  παραμένει αποθηκευμένη  στην  κυψέλη και  μετά  το  πέρας  της  συλλογής  της και  με  τη  διατροφή η  έκθεση των  νεαρών  προνυμφών ,θα είναι  μεγαλύτερες.
  5.  Ομως μπορεί  να σημειωθεί ότι  η  υπόψη  γύρη καλαμποκιού μπορεί να είναι μικρότερος  κίνδυνος για  τις  μέλισσες από  αυτόν  των εντομοκτόνων.
  6.  Τέλος,το μέλι  που  προέρχεται από  μέλισσες που τράφηκαν με  Γενετικά  Τροποποιημένη  γύρη  ή  Ισογλυκόζη θεωρείται  και  αυτή γενετικά  τροποποιημένη,με  αποτέλεσμα τον  αποκλεισμό  της   από   ορισμένες    αγορές.
  7. Ομως το  πρόβλημα  αυτό  της  ισογλυκόζης και  των  Γενετικά   Τροποποιημένων   Οργανισμών είναι  σοβαρότατο  για  τη  Δημόσια Υγεία , αλλά  επαρκέστατη σε   βάθος  και  πλάτος ενημέρωση περιέχεται στη  Μελισσοκομική Επιθεώρηση, τεύχος 1, Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2010 ,σελίδες 48-50,  στο πολύ  ενδιαφέρον άρθρο » Η ζάχαρη επιστρέφει στις  ετικέτες των  τροφίμων…» Από  το  οποίο προκύπτει ότι  πέρα από  την  επικινδυνότητα της  ισογλυκόζης στο  μέλι των  μελισσιών  που  προέρχεται από  το  γενετικά  τροποποιημένο  καλαμπόκι, δεν  υπάρχει γλυκό  και είδος διατροφής   η  αναψυκτικό ,που  να  μη  χρησιμοποιείται  η  ισογλυγόζη. Και οι ενημερωμένοι  καταναλωτές την  έχουν   καταργήσει.-

Αξίζει  λοιπόν να  μελετηθεί  αυτό  το  πρόβλημα για  προστασία της  Δημόσιας  Υγείας  και  τις  γενιές  που  έρχονται ,  να έχουν  περιβάλλον εξασφαλισμενης   ζωής  χωρίς  τις  ισογλυκόζες.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ΠΗΓΗ: Μελισσοκομική  επιθεώρηση Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου 2011,σελίδες 26-29.-
Advertisements