ΣΑΝ  ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ   ΞΕΧΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΤΗΣ  ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ  και  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

 

Φυτοφάρμακα  που  κατηγορούνται ότι  εξαφανίζουν   τις  μέλισσες και  άλλους  επικονιαστές  καλλιεργειών,  ποτέ δεν  αξιολογήθηκαν κατάλληλα ,πριν αρχίσει  η  χρήση  τους  στις  καλλιέργειες.

Οι  ίδιοι οι  επινοητές ,  παρασκευαστές και προωθητές τους  σε  χρήση,έχουν καθορίσει   τα  πρωτόκολλα έγκρισής  τους,κατορθώνοντας  να  βάλλ ουν τους  ανθρώπους  τους στις  ομάδες  εμπειρογνωμόνων για  να  καθορίζουν τη  μεθοδολογία  της  έγκρισης  για κυκλοφορία  χρήσης  στις  καλλιέργειες.

Δηλαδή οι   βιομηχανίες  φυτοφαρμάκων στην  πραγματικότητα έλεγχαν τα  πάντα με   δικούς τους  κανόνες για  την  έγκριση  και  αδειοδότηση των   προϊόντων  τους , για  κυκλοφορία  χρήσης τους  στην  αγορά και  στις στις  καλλιέργειες.

Η Ευρωπαϊκή  Αρχή για  την   Ασφάλεια  των  Τροφίμων(EFSA) έχει αναθεωρήσει τις  καθορισμένες από  τη  βιομηχανία μεθοδολογίες. Και  έχει επισημάνει  κάποια κενά  και  ανεπάρκειες και για  να     πάρει μια  γενναία θέση με   επι σημοποίηση επιστημονικής  άποψης.

Τα  τελευταία 30 χρόνια οι   δοκιμές  για  την  έγκριση  ενός   φυτοφαρμάκου εξέταζαν  μόνο  την  οξεία  τοξικότητα  του φυτοφαρμάκου, δηλαδή   αν    οι  μέλισσες  πέθαιναν   σε   διάστημα   ωρών από   την  εφαρμογή  του  φυτοφαρμάκου.

Έτσι  στις  αρχές της  10ετίας  του  1990 μία  νέα  απειλή  φάνηκε στις  μέλισσες ,που  οι τότε έρευνες   δεν  μπόρεσαν  να  αξιολογήσουν επαρκώς.Ενώ  τα  διασυστημικά   φυτοφάρμακα με την   εφαρμογή  τους απορροφούνται  από  τα  φυτά και  κυκλοφορούν  σε  όλο  τον  οργανισμό  τους:Ρίζα,βλαστό, φύλλα, άνθη,γύρη και  νέκταρ,δηλαδή  όπου  αμέριμνες   και  κατά   φυσικό     τρόπο  εργάζονται  οι  μέλισσες .Σε΄αυτές   βρέθηκαν  υπερβολικά  τοξικά ,σε  σύγκριση    με  τα  παλαιότερα  εντομοκτόνα.

Όπως το ΙΜΙΝΤΑΚΛΟΠΡΊΝΤ πχ 7.000 φορές  περισσότερο  τοξικό   για  τις  μέλισσες από  το γνωστό παλιό   DDT. Αλλά  τα  παλιά  φυτοφάρμακα εφαρμόζονταν  στά φύλλα   της  συγκομιδής εξωτερικά και  επιδρούσαν  για  μερικές  μέρες και  μειωνόταν   η  δράση  τους  από  τον  αέρα , τον  ήλιο και   περισσότερο  από  την  βροχή.Ενώ  αυτά  τα  διασυστημικά    απορροφούνται  και  μένουν  μέσα  στον  οργανισμό  των  φυτών,στη  λειτουργεία  τους ,   εισχωρούν   στον  καρπό  των   δέντρων, στο νέκταρ  των   ανθοφοριών,  στη   γύρη  ,να  περάσουν και   στο μέλι και τους  καταναλωτές,όχι  άμεσα  αντιληπτά  ,αλλά  αφανή,  ύπουλα , στους  όργανισμούς    των  καταναλωτών   φυτικών  προϊόντων.Ετσι  για  να   συντομεύει   η  ζωή τους και  να    ελαφρύνεται ο  υπερπληθυσμός στη Γη  μας(αν  είναι , μήπως ,το  ζητούμενο).

Αυτές όμως  οι  μακροχρόνιες   δυσμενείς  επιδράσεις δεν  είναι  επιδεκτικές    βραχυχρόνιων  ελέγχων διαπίστωσής  τους,όπως   είναι  τα  νεονικοτινοειδή και  οι  φαινυλ- πυραζόλες,όπως  και  το  φιπρονίλ.

Βέβαια η EFSA δηλώνει  ότι στο  πλαίσιο του  κανονισμού ΕΕ 1107/2009 » υποθετικά «, τα   κράτη  μέλη επιτρέπεται  να  αποσύρουν  ένα    φυτοφάρμακο αν  προκαλεί  προβλήματα ή  αν   υπάρχουν  νέες  επιστημονικές ενδείξεις, ότι  πρέπει  να  αποσυρθεί.Που αυτό θεωρείται   στην πραγματικότητα  «άχρηστη   άποψη».Θα  έπρεπε   να   αποτελέσει τη  βάση για  ένα  έγγραφο -οδηγία προς  τις εταιρείες   φυτοφαρμάκων,να  αποδείξουν  ότι  τα  προϊόντα  τους δεν  βλάπτουν  τις  μέλισσες και  την  ανθρωπότητα.

Η υπόθεση  αυτή είναι  πολύ  παλαιά,αλλά   η  χαλαρώτητα  που  επικρατεί στην κατάργηση  αυτών      των  επικίνδυνων φυτοφαρμάκων οδήγησε  τη  σκέψη να   ενημερωθούν  οι  νεώτεροι ,   για   ενεργοποίηση  που  θα  ξεπεράσει   τη  χαλαρότητα  των  παλαιοτέρων,υπενθυμίζοντας ότι  η Γαλλία ,η Βρετανία η  Ισπανία έχουν  απαγορεύσει τη  χρήση κάποιων  από  αυτά  τα   επικίνδυνα  φυτοφάρμακα  και  οι  περισσότερο  και   ενημερωμένοι  και   υπεύθυνοι  του υπόψη  τομέα   ας   αναμοχλεύσουν   τα  ισχύοντα   να  προστατεύσουν   την  υγεία   του  νέου  κόσμου και  του  ερχόμενου.

 

 

Advertisements