ΤΗ ΖΗΤΟΥΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ  ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ   του κλαδου  της  Μελισσοκομίας, προβάλλοντας βάσιμους  και  ισχυρούς  λόγους τους  όποίους  πολύ  συνοπτικά  παραθέτουμε στη  συνέχεια:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΆ:Κατάθεσαν επιστολή στη  Συντονιστική Εθνική Αρχή του  Υπουργείου Αγροτικής  Ανάπτυξης  και Τροφίμων με  σειρά  προτάσεων για  τη  μείωση των  κινδύνων και  των  επιπτώσεων από  τη  χρήση  γεωργικών  φαρμάκων  στη  Μελισσοκομία .

Στην  επιστολή  τους παραθέτουν τις  Ευρωπαϊκές  Οδηγίες,σύμφωνα  με  τις οποίες   οι  μέλισσες  χρησιμοποιούνται ως  δείκτης για  τις   επιδράσεις των φυτοφαρμακευτικών ουσιών σε μη  στόχους   ασπόνδυλους  οργανισμούς. και  η  επικινδυνότητα των  φυτοφαρμακευτικών  ουσιών  στις  μέλισσες καθορίζεται  από  τους  συντελεστές  κινδύνου (ΣΚ),οι οποίοι υπολογίζονται με  τη  μέγιστη  συγκέντρωση της   δραστικής  ουσίας  του  σκευάσματος,που  εφαρμόζεται σε  ένα  εκτάριο,διαιρούμενη με  τη  μέση  θανατηφόρα δόση δι επαφής ή  τη  μέση   θανατηφόρα στοματική  δόση.

Όμως  οι  δείκτες  αυτοί για  τα φαρμακευτικά  σκευάσματα της  ομάδας  των  νεονικοτινοειδών είναι  ελλειπείς ,για  τους ακόλουθους  λόγους:

1.Υπολογίζουν μόνο  την  οξεία  τοξικότητα στις  μέλισσες  και  όχι  τη  χρόνια,ενώ  οι  μέλισσες  συλλέγουν   γύρη με  υπολείμματα   νεονικοτινοειδών σε  υποθανατηφόρες  δόσεις ,τη  μεταφέρουν  σε αποθήκευση στην  κυψέλη  τους,η  συνεχής  χρήση  από  τις  μέλισσες προκαλεί  χρόνια  τοξικότητα που  εκφράζεται  με μειωμένη  ικανότητα  ζήτησης και  κατανάλλωσης  τροφής και  αυτό  δεν  υπολογίζεται.

2.Τα  νεονικοτινοειδή είναι  σταθερά  στο  έδαφος  με διάρκεια   μισής  ζωής του  ιμιντακλοπρίντ  στο  έδαφος, είναι 1.000  ημέρες ,και  του  κλοθιανιντίν 1.155 ημέρες και  οι  χημικές  αυτές  ενώσεις  παραμένουν  στο  έδαφος μέχρι  την  επόμενη   σοδειά,μεταφέρονται  όμως  από  την  κύρια  καλλιέργεια στην  αυτοφυή βλάστηση,που  ακολουθεί, επιμολύνοντας  έτσι  τους  ιστούς,το νέκταρ και  τη  γύρη  των φυτών  στόχων,ενώ  η  συνεχής  παραμονή  τους  στο  έδαφος και  η  μετακίνησή  τους  στη  αυτοφυή   βλάστηση που  ακολουθεί  επιμολύνοντας  έτσι  τους ιστούς,το  νέκταρ και  τη  γύρη  φυτών  μη  στόχων. Η συνεχής  παραμονή  τους  στο  έδαφος και  η  μετακίνησή  τους  στην  αυτοφυή  βλάστηση και  σε  φυτά  μη  στόχους, έρχεται σε  αντίθεση  με  τις απαιτήσεις  της  παραγράφου Ε του  Παραρτήματος  Δ, του  Κανονισμού 2009,128, έχει   αποτέλεσμα συνεχείς δυσμενείς επιπτώσεις ,όχι  μόνο  στις  μέλισσες  αλλά και  σε άλλα  ωφέλιμα  έντομα.

3.Οι  Συντελεστές  Κινδύνου  δεν   λαμβάνουν  υπόψη τους  τη  συνεργιστική  δράση που έχουν φαινομενικά  μικρές συγκεντρώσεις των  νεονικοτινοειδών στη  γύρη, με  τα  χημικά  σκευάσματα  που  χρησιμοποιεί  ο  μελισσοκόμος μέσα  στην  κυψέλη.Και εργασίες  έδειξαν ότι  η  συνεργιστική  δράση  των  νεονικοτινοειδών με  τις  χημικές  ουσίες , που  προκύπτουν από τις  θεραπευτικές  επεμβάσεις του μελισσοκόμου, προκαλούν  μεγάλες  απώλειες  των  μελισσιών.

Υστερα από   αυτά:

Με βάση το  άρθρο  19 παρ.1  του Σχεδίου   Νόμου 2009/128/ΕΚ σύμφωνα  με το  οποίο,η  Συντονιστική  Εθνική  Αρχή μπορεί  να υιοθετήσει άλλους  κατάλληλους  δείκτες επικινδυνότητας και

το άρθρο 18 σύμφωνα  με  το οποίο, στην   εκπόνηση των  Εθνικών Σχεδίων Δράσης για  τη  μείωση  των  κινδύνων και  των  επιπτώσεων  της  χρήσης των φυτοφαρμάκων  στο  περιβάλλον και σε  οργανισμούς  μη  στόχους,λαμβάνονται  υπόψη οι  απόψεις  όλων των  ενδιαφερομένων  φορέων,καθώς  επίσης  και  της  υπάρχουσας διεθνούς  βιβλιογραφίας,προτείνονται  τα   επόμενα:

α)Στους  συντελεστές  κινδύνου των  φυτοπροστατευτικών ουσιών να  περιληφθούν   και    δείκτες  που  σχετίζονται με  τη  χρόνια τοξίκωση  σε  οργανισμούς μη  στόχους.Συγκεκριμένα   για  τις  μέλισσες   οι  δείκτες  αυτοί  πρέπει  να  περιλαμβάνουν την  επίδραση  που  ασκεί η  χρόνια  τοξίκωση στην  επικοινωνία,ωοτοκία,ικανότητα  εξεύρεσης τροφής,προσανατολισμό.

β)Να συμπεριληφθεί στους  Συντελεστές   Κινδύνου  και η  συνεργιστική δράση  των  φυτοπροστατευτικών  ουσιών που  οι  μέλισσες  συλλέγουν  και  αποθηκεύουν σε υποθανατηφόρες  συγκεντρώσεις στη  φωλιά  τους, με  τις  ουσίες  που  χρησιμοποιούν  οι μελισσοκόμοι για  την  αντιμετώπιση των  ασθενειών   των  μελισσιών   τους.

γ)Να μην επιτρέπεται  η  χρήση  φυτοπροστατευτικών   ουσιών, που  παραμένουν  στο  έδαφος  για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο  της  μιας καλλιεργητικής  περιόδου.

δ) Στην  Επιτροπή υποβολής  πρότασης του  Εθνικού Σχεδίου  Δράσης,σύμφωνα   με  το  άρθρο 32  του Σχεδίου Νόμου «για  τη  διάθεση  φυτοπροστατευτικών  προϊόντων στην  αγορά» ,να συμμετέχει και  ειδικός  επιστήμονας  του  κλάδου της Μελισσοκομίας,τον  οποίο  θα υποδείξει η Ελληνική  Επιστημονική Εταιρεία Μελισσοκομίας-Σιροτροφίας.

Υπενθυμίζουμε  ότι  οι  μέλισσες χρησιμοποιούνται  ως  δείκτης για  τις  επιδράσεις  των  φυτοπροστατευτικών  ουσιών σε  μη  στόχους  ασπόνδυλους οργανισμούς και  πέραν  αυτού  αποτελούν για  τη  χώρα  μας σημαντική  οικονομική  δραστηριότητα.

Με  βάση τις  παραπάνω  προτάσεις   ζητείται     να  ανασταλούν οι  άδειες χρήσης  νεονικοτινοειδών στη  χώρα  μας,όπως  άλλωστε έχει  γίνει στη Γερμανία,Σλοβενία,Γαλλία, και  Ιταλία,έως ότου   στο σύστημα  αδειοδότησης των  συγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών  ουσιών ενσωματωθούν οι  παραπάνω «Συντελεστές Κινδύνου»,καταλήγουν  οι  τρείς  διακεκιμένοι  επιστήμονες.-

ΠΗΓΉ :Μελισσοκομικό  Βήμα  ΟΜΣΕ  τεύχος……….  σελίδα……….

 

 

Advertisements