Είναι  γεωργικό   φάρμακο  και παραθέτουμε   συνοπτικά   τα  συμπεράσματα  της  συζήτησης για  αυτό  το φυτοφάρμακο ,με  τα επόμενα:

1)Μελίσσια  που  μεταφέρθηκαν   σε  καλλιέργειες βαμβακιού και  είχαν  πληθυσμό, δεν  αναπτύχθηκαν,αλλά  έχασαν  πληθυσμό.

2)Είχαν  μικρότερη  ικανότητα να  αντιλαμβάνονται  το  νεκρό  γόνο,περίπου  λιγότερο  από  τους  μάρτυρες  5-7%.

3)Η  ανάλυση  δειγμάτων μελιού και  γύρης σε πειραματικές  κυψέλες ,καθώς  και συλλεκτριών μελισσών,έδειξαν ότι  το  μέλι  και  γύρη ήταν  επιβαρυμένα  με  μεγάλες  ποσότητες Ιμιντακλοπρίντ ύψους 7,4  και  7,5 ppd,ενώ  οι  συλλέκτριες είχαν  στο  σώμα τους 8.8 ppd Ιμιντακλοπρίντ,άρα  μεγάλη  επιβάρυνση    των προϊόντων   της  κυψέλης,αλλά  και  εμφάνιση  της  ουσίας στους  ιστούς   της  μέλισσας..

4)Το Ιμιντακλοπρίντ μείωσε  την  ικανότητα  προσανατολισμού των  μελισσών,που  χάνονται  έξω  από  την  κυψέλη.

5)Προκάλεσε αύξηση   προσβολής  νοσεμίασης και  συμμετείχε στη μείωση του  αμυντικού   συστήματος  της  μέλισσας.

6)Μείωσε  το  μέγεθος  των     λοβών  των   υποφαρυγγικών   αδένων της  μέλισσας,μειώνοντας    την  πρωτεϊνική  τους   δραστηριότητα,με  αδιευκρίνιστες   συνέπειες  για  το  μελίσσι.

7)Τάϊσμα των  μελισσιών  με  υποθανατηφόρες  δόσεις ιμιντακλοπρίντ προκάλεσε  αναπνευστικό  πρόβλημα  στις  μέλισσες.

8)Τέλος  οι  μέλισσες  όταν  στην τροφοδοσία   δέχτηκαν ιμιντακλοπρίντ,είχαν   μειωμένη αντίδραση στην  αναγνώριση του  διαλύματο ζάχαρης  και  προβλήματα  αναζήτησης  τροφής.

Έτσι  με  όλα αυτά  επιβεβαιώνεται ότι  το Ιμιντακλοπρίντ   σαν  νευροτοξική  ουσία επιδρά  αρνητικά  στον  οργανισμό  των  μελισσιών,όπως   αδενικό  και  αναπνευυστικό σύστημα.Και   αν  προστεθεί  και  η έρπουσα   Νοσεμίαση τα  μελίσσια   αντιμετωπίζουν  μαγάλα  προβλήματα,που  αυξάνουν  τη  δράση  αυτού  του  φαρμάκου  ,του  ιμιντακλοπρίντ.

Στα μέλια   και  τις  γύρες  βρέθηκαν  υποθανατηφόρες  δόσεις,με   χαρακτηριστικά  εκείνων των  καλλιεργειών,που  οι  σπόροι  τους  είναι  εμποτισμένοι,αφού  στις  μεταφορές  τα  μελίσσια  δέχονται νευροτοξικές  επιδράσεις,όπως  στο  καλαμπόκι,τον  ηλίανθο και  το  βαμβάκι,που  προκύπτει  αυξημένη χρονική  προσβολή.Οι  συνλλειτουργίες  στις  μέλισσες από  το  Ιμιντακλοπρίντ επιδρούν  στο  αδενικό  σύστημα,αλλά  δεν  έχει  ελεγχθεί  το  αναπαραγωγικό τους,πιστεύοντας  ότι  οι  κηφήνες και  οι  βασίλισσες επηρεάζονται αρνητικά  από  τη  χρήση  νευροτοξικών   ουσιών και  πρέπει  να  μελετηθεί  το  πρόβλημα  και  προς   αυτή την  κατεύθυνση.

Και  σε όλα  τα  προηγούμενα  να  προστεθεί  και  το  σχόλιο  της  ΟΜΣΕ:Ότι,τα  αποτέσματα  της  έρευνας  επιβεβαιώνουν,ότι  και  στην  Ελλάδα ιχύουν  αυτά που  καταγράφουν  οι  ξένοι  ερευνητές για  το Ιμιντακλοπρίντ,αλλά  και  άλλα  νεονικοτινοειδή,  για  τις  μέλισσες και  είναι  σημαντικό ,ότι  αυτή η  έρευνα έχει χρηματοδοτηθεί από  τον  Κανονισμό 797/04 που αρχικά είχε αποριφθεί.-

Το  Ινστιτούτο Μελισσοκομίας μόνο  στο   πέρας των  πειραμάτων έστειλε  επιστολή στο  ΥΑΑ,Τ .    (βλ. τεύχος 49  του  Μελισσοκομικού  Βήματος),ζητώντας  να   ληφθούν  σοβαρά  υπόψη τα   πρώτα  αποτελέσματα.

Τον  Ιούλιο κατατέθηκαν  και  τα  αναλυτικά  πεπραγμένα ,με  ικανοποίηση,καθώς   4   χρόνια  τώρα   γίνεται  αγώνας για  την απαγόρευση  χρήσης   Νεονικοτινοειδών,έχοντας  παρατηρήσει στην  πράξη,όσα  τεκμηριώνει η  έρευνα   του  Ινστιτούτου,με τα  πιο πάνω  αποτελέσματα και   εκφράζονται  ευχαριστίες  γιαυτά..-

ΠΗΓΗ: Μελισσοκομικό Βήμα  ΟΜΣΕ ,τεύχος 53,σελ.39.-

 

 

 

Advertisements