Αυτό το φυτοφάρμακο είναι  ευρείας  χρήσης και  προκαλεί  μεταλλάξεις  στα  ανθρώπινα  κύτταρα.

Κυκλοφορεί  σε  ευρεία  χρήση και  ο  Ευρωβουλευτής Κρίτων  Αρσένης υπέβαλε  γραπτή  ερώτηση προς  την  Ευρωπαϊκή   Επιτροπή,με  διαδικασία  κατεπείγουσα,βασιζόμενος  στα  αποτελέσματα δημοσιευμένης   έρευνας του  Πανεπιστημίου  Ιωανίνων,ζητώντας  τη διεξαγωγή   εκτενών  ερευνών για  επιπτώσεις  της  συνεργαστικής  δράσης  του  Ιμιντακλοπρίντ με  διάφορους   περιβαλλοντικούς  παράγοντες και  επίσης  για  την   ανάγκη  της  απαγόρευσης  του  ιμιντακλοπρίντ και  των  νεονικοτινοειδών γενικότερα,με  βάση   την » Αρχή προφύλαξης»,μέχρι  να  προκύψουν επαρκείς   έρευνες για  τις  αρνητικές  επιπτώσεις στην  ανθρώπινη υγεία.

Επίσης  αναφέρθηκε σε  δημοσίευση  έρευνας  του 2010 ,που με εργαστηριακό  πείραμα αποδεικνύεται  ,ότι  το Ιμιντακλοπρίντ δεν  έχει  χαρακτηριστεί  μέχρι  τώρα σαν  μεταλλαξιγόνο για   τον  άνθρωπο, όταν  αλληλεπιδρά με  το  νιτρικό  κάλιο (ΚΝΟ3) ,εισέρχεται στα  ανθρώπινα  λεμφοκύταρα προκαλώντας   μεταλλάξεις.

Χρησιμοποιείται στα  επεξεργασμένα  τρόφιμα  σαν  συντηρητικό,αλλά  τα  νιτρικά  βρίσκονται  και σε μεγάλες  ποσότητες στα  πράσινα    και   φυλλώδη   λαχανικά.Προσλαμβάνονται  οι  ουσίες  τους από  τον  άνθρώπινο  οργανισμό,μπορεί με  την  αναπνοή και  με  δερματική  επαφή κατά τη  διάρκεια   ετοιμασίας   ψεκαστικών    υγρών του  αγρού,αλλά   και με  υπολείμματά του σε τρόφιμα.

Οι  μεταλλάξεις   που  προκύπτουν υπό  ορισμένες   συνθήκες πιθανά  να  οδηγήσουν σε  καρκινογενέσεις.Όμως το  ιμιντακλοπρίντ   συμμετέχει  και  στον αποδεκατισμό των  μελισσιών όταν  αντιδράσει με  αθώους περιβαλλοντικούς  παράγοντες  ,όπως  το  νιτρικό κάλι,μπορεί  να  οδηγήσει σε  καρκινογένεση.Και  είναι  ζωτικής  σημασίας για  τη  δημόσια υγεία η  Επιτροπή να  ενισχύσει   την  έρευνα  ,για  τις  επιπτώσεις των  νεονικοτινοειδών  φυτοφαρμάκων και  να  προβεί με  την  «Αρχή  προφύλαξης» στην  απαγόρευσή  τους ,μέχρι  να   υπάρξουν  επαρκείς   έρευνες που  να  αποδεικνύουν ότι  δεν υπάρχουν αρνητικές  επιπτώσεις στις  μέλισσες  και  στην  ανθρώπινη  υγεία.-

ΠΗΓΗ: Μελισσοκομικό  Βήμα   της ΟΜΣΕ ,τεύχος  52  σελ.12

 

 

Advertisements