ι

Η   γύρη που  προέρχεται  από Γενετικά  Τροποποημένες καλλιέργειες και  αναμειγνύεται  στο  μέλι  που  συλλέγουν  οι  μέλισσες προκάλεσε επίπληξη στη  Γερμανική  Κυβέρνηση ,από  τους  Δικαστές  της,γιατί δεν  έλαβε  υπόψη  της αυτό  το  πρόβλημα κατά  τη  δημιουργία  του   νομικού  πλαισίου για  τους  Γενετικά Τροποποιημένους   Οργανισμούς (ΓΤΟ) στη   Γερμανία.

Η έγκριση  που  δόθηκε από  την  κυβέρνηση  για  την  καλλιέργεια   των συγκεκριμένων ΓΤΟ βασίστηκε  κύρια στην  παραδοχή,ότι   δεν  θα  μπορούσε  να  προκύψει κάποιο  επιβλαβές  αποτέλεσμα στο  μέλι του  ενάγοντα,επειδή  η  πιθανολογούμενη μόλυνση  με τη  ΓΤ  γύρη δεν  θα  είχε κάποια  επίδραση στη  εμπορευσιμότητα του  μελιού. Και   έτσι  το κατώτερο  δικαστήριο είχε  βασίσει την  κρίση  του  στην  απόρριψη της  αγωγής των  μελισσοκόμων με   αυτή  τη  σκέψη..

Όμως το  Ανώτερο  Δικαστήριο  της Κάτω  Σαξωνίας δέχεται  την  απόφαση του  Ευρωπαϊκού  Δικαστηρίου,ότι:»Το μέλι που  περιέχει τμήματα  γύρης ενός  γενετικά  τροποποιημένου  αραβοσίτου,χωρίς  έγκριση ως  τροφίμου,δεν  εγκρίνεται  ως  τρόφιμο και  επομένως  δεν  πρέπει  να  διατεθεί  στην  αγορά».

Έτσι   ο  μελισσοκόμος μπορεί  να ζητήσει  αποζημίωση και  βεβαίως   μέτρα   συνύπαρξης,κάτι που καθόλου δεν  θέλουν οι  εταιρείες  που  εμπορεύονται τους  ΓΤΟ.  Και  έτσι  η  Συνύπαρξη δεν  ευδοκίμησε και   υπερίσχυσε   η  επιβολή των ΓΤΟ και  το  όλο  πρ’οβλημα παραμένει  αδιευθέτιστο σε νομικά.

Αλλά με  την  αντίδραση των Ελλήνων   μελισσοκόμων,να  μη  δυσφημιστούν  τα  Ευρωπαϊκά  μέλια  ότι  έχουν  συνάφεια   με  τα μεταλλαγμένα,αδρανοποιήθηκε το  όλο πρόβλημα Και  απομένει  η λύση   στους  καταναλωτές  του  μελιού , να  αποφεύγουν τα  μέλια  που  έχουν ετικέτα   Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ΕΕ).Και επειδή   η  προσπάθεια προσδιορισμού  ποσοστού μεταλλαγμένης  αλλοίωσης είναι   δύσκολη, το  πρόβλημα  λύνεται από  τον  καταναλωτή: Με την  αγορά  μελιού  με  ετικέτα   «ΜΕΛΙ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ» ,μέχρι  να  λυθεί   το  πρόβλημα  των  μεταλλαγμένων, που   είναι  καθαρής   ευρωπαϊκής προέλευσης,επομένως  και  λύσης   Ευρωπαϊκής.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements