Ότι η   συνεργασία μας διακόπηκε από  ανάγκη  (νοσοκομιακής  φροντίδας που  χρειάστηκε  χρόνο).

Και  επανερχόμενοι στα   Μελισσοκομικά μας  ενδιαφέροντα,   ευχαριστούμε   που  συνεχίσατε χωρίς   διακοπή  τη  μελέτη  τους στις   599 δημοσιεύσεις μας,που   οι επισκέψεις  σας  από  όλες  τις  χώρες έφθασαν τις 646.633,σε σύνολο επισκεπτών 246.677,από  όλες  τις χώρες…..Και ευχαριστούμε για  αυτό  το αποτέλεσμα που  μας   ενδυναμώνει    για  συνέχεια που  είναι  το   επόμενο άρθρο :

ΙΟΥΛΙΟΣ  ΚΑΙ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΤΩΝ  ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ  ΧΕΙΣΙΣΜΩΝ:

ΙΟΥΛΙΟΣ:

1.Οι ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ:

Συνεχίζουν τη  συγκομιδή τους από το   όψιμο   θυμάρι και φυτά  της  καλοκαιρινής  ανθοφορίας Έχουν  μεγάλο  αριθμό  συλλεκτριών ,σε  δύο  τουλάχιστον πατώματα και  εκτρέφουν δύο  με  τρία  τουλάχιστον  πλαίσια γόνο ,που  είναι της   έβδομης   και  όγδοης  γενιάς.Και  αν  έχουν  τρυγηθεί  στο πρώιμο  θυμάρι ,η  ανασυγγρότησή τους  πρέπει  να έχει   ολοκληρωθεί για  το  βαμβάκ  αυτό το  μήνα ,   στις  αρχές  του,για  τη  μελιτοφορία του  Αυγουστιάτικου πεύκου.

2. Η  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ.

Θα περιορίσει  τη  γέννα  της περίπου στα   500 αυγά , δηλαδή   μέσο ημερήσιο όρο  15.οοο  όλο το μήνα, αν  δεν  υπάρχει προοπτική συγκομιδής   ή  πρέπει να συνεχίσει τις  γεννήσεις  της με   το  ρυθμό του  Ιουνίου (1000  αυγά  ημερησίως),  εφόσον υπάρχει  προοπτική συγκομιδής  τον  Ιούλιο-Αύγουστο.Αλλά  αυτή  η  ένταση  της  γέννας πρέπει  να   βοηθηθεί  και  από  το  μελισσοκόμο,που  αν  θέλει  να  την περιορίσει τοποθετεί  διάφραγμα  στα  μελίσσια ,που κατά  την  κρίση  του το χρειάζονται.

3.Ο ΓΟΝΟΣ.

Πρέπει  να καλύπτει  αυτό  το  μήνα 2  πλαίσια ,δηλαδή  14.000 άτομα.

4. Οι ΚΗΦΗΝΕΣ.

Συνεχίζουν  να  υπάρχουν  στην   κυψέλη και  είναι  δυνατή η   γονιμοποίηση   βασιλισσών

  5. ΟΙ  ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΕΣ.

Οι  ανάγκες    αρχίζουν  να  περιορίζονται τον Ιούλιο και  στη  αρχή  του  μήνα τα  μελίσσια πρέπει  να  έχουν  στη  διάθεσή  τους για  όλο  το  μήνα  18   κιλά  μέλι,δηλαδή 6 γεμάτα  πλαίσια και   3 κιλά-(πλαίσια )γύρη..

 6. Οι ΑΝΘΟΦΟΡΙΕΣ.

Τον  Ιούλιο  ανθοφορούν το  όψιμο  θυμάρι, βαμβάκια ,ρίγανη,λιγαριά,λεβάντα, ,η μηδική,ηλίανθος,αγριοβαμβακιά καί άλλα  μικρότερης  σημασίας  φυτά,με  μικρότερη  συμμετοχή   στη κάλυψη  των  αναγκών  των  μελισσιών.

7.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ.

Μετά  τον   τρύγο τέλη Ιούνη  -αρχές  Ιούλη, είτε  στα  θυμάρια  είτε  στα  βουνά (έλατα , βελανιδιά,καστανιά), τα  μελίσσια  πρέπει  να  ανασυγκροτηθούν  για  τις  ανθοφορίες  του  Ιουλίου που είναι :Βαμβάκια,τριφύλια κλπ ,ή  για  Αυγουστιάτικη  μελιτοέκκριση του   πεύκου δηλαδή  το  πρώτο βάρεμα του  εργάτη,αλλά   στις  αντίστοιχες τοποθεσίες θα  πρέπει να  έχουν μεταφερθεί τα μελίσσια  την  πρώτη  εβδομάδα   του  Ιοιυλίου  στο  βαμβάκι και  το τελευταίο  πενθήμερο    του  Αυγούστου  για  το πεύκο.Όμως   ο  μελισσοκόμος  πρέπει  να επιλέξει   παραγωγικά  μελίσσια  για αυτές  τις  μεταφορές.

8.ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ  ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ.

Μέσα  στον   Ιούλιο  τα μελίσσια  αποδιοργανώνονται με  τον  τρύγο και πρέπει να  ανασυγκροτούνται σε  καλή  λειτουργία  για   να    εκμεταλλευτούν  τις  ανθοφορίες  που  προκύπτουν.Όμως  προκύπτουν δυσκολίες από την  καταπόνηση των  επιθεωρήσεων και  τον  τρύγο τους,που  αποτελούν  δυσμενείς  συνθήκες στη  διαβίωσή τους.Και παράλληλα τα  προβλήματά τους είναι  όμοια  όπως με  του  Ιουνίου,δηλαδή   χώρος,αερισμός ,νερό, πρέπει  να  σκιάζονται  τα  μελίσσια,που  αυτό   εξαρτάται  από  την   επιλογή  των δέντρων  που  υπάρχουν  και   την   κατεύθυνση  που   επιλέγεται,αλλά  και από εχθρούς  και  παράσιτα. Όμως  ,υπάρχουν και ασθένειες,που  αυτά πρέπει  να  τα  ελέγχει  ο μελισσοκόμος,για  να  είναι   υγιή  τα  μελίσσια  του και  παραγωγικά.

9. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΔΙΕΥΚΟΛΎΝΣΕΙΣ.

Η είσοδος  της  κυψελης πρέπει  να  είναι  εντελώς  ανοιχτή για  καλό  αερισμό και  για  τις  περιπτώσεις  του  καύσωνα τόπος που  προσφέρει  σκιά,ενώ υπάρχει και  δυνατότητα  τεχνητής  σκίασης  των  μελισσών με φύλλα φελιζόλ  του  εμπορίου,λευκού χρώματος ,που τοποθετούνται πάνω στις κυψέλες  και  σγκρατούνται με  πέτρα για την  προφύλαξή τους  από την  παράσυρση  του  αέρα.Αλλά και    η  τοποθέτηση   των  μελισσιών  να    γίνεται σε τόπο  ,ώστε    να διευκολύνεται  η σκίασή τους,αλλά   εύκολότερη λύση   είναι   η επιλογή  φελιζόλ   που  προαναφέρθηκε.  συγκρατού

Όμως  και  ο χώρος  γύρω  από  τις  κυψέλες να είναι καθαρός από χλωρά  χόρτα που εμποδίζουν  την  είσοδο και  χωρίς  ξερά  χόρτα που  διευκολύνουν  τη ν  εξάπλωση  της φωτιάς σε περίπτωση  πυρκαγιάς .   .

Το  νερό  είναι  απαραίτηττο   και  να  είναι  άφθ0νο,καθαρό ,  τρεχούμενο  και  προσιτό  στο  μελισσοκομείο.Αλλά  για  την   εξασφάλιση  αυτών  των  προϋποθέσεων χρειάζεται πραγματική  έρευνα   και  αξιολόγηση  στο περιβάλλον  που  θα  τοποθετηθούν τα  μελίσσια.

Τα αδύνατα  μελίσσια   οπωσδήποτε  συνενώνονται   με  τη  βασίλισσα    του  καλύτερου, και  οι  ελαττωματικές  βασίλισσες αντικαθίστανται οπωσδήποτε έγκαιρα  κατά  τα  γνωστά και  αυτές.

Υπόψη,ότι  η εισαγωγή  βασιλισσών, γίνεται   πιο  εύκολα   όταν  τα  μελίσσια   δουλεύουν  στις   βοσκές   συλλογής.

1Ο. ΠΡ0ΣΤΑΣΙΑ  ΤΩΝ  ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΝ  ΙΟΥΛΙΟ.

Τα μελίσσια  είναι  καταπονημένα και ευάλλωτα  σε  ασθένειες και  κίνδυνος   υπάρχει  από  τα  προϊόντα της  φυτοπροστασίας ,που   ανάλογα  με  την περιοχή τους ,προσέχουμε τους ψεκασμούς  σε καλλιέργειες,περισσότερο με  βαμβάκια  και   καλαμπόκια. Και  τα αδύνατα  μελίσσια  είναι   πιο εύκολη  β0ρά σε  εχθρούς ,   όπως ο  κηρόσκορος  και   σφήκες,ενώ   επιβάλλεται  να μη διστηρούμε αδύναμα  σμήνη ,αλλά   να  δημιουργούμε   δυνατές  συνενώσεις κατά  τα  γνωστά.

11.ΕΞΕΛΗΞΕΙΣ  ΣΤΑ  ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΗ ΤΟΝ  ΙΟΥΛΙΟ.

Τώρα το μελίσσι έχει  μεγάλο  αριθμό  συλλεκτριών,που  μετά  τον  τρυγητό  χάνονται σταδιακά  μέρα  με  τη  μέρα και  παράλληλα  περιορίζεται η  ανάπτυξή  τους με τη  μείωση  των  γεννήσεων της  βασίλισσας,κάτι που είναι  επιθυμητό,  όταν  δεν  υπάρχει  ανθοφορία εκμετάλλευσης  μέχρι  τα  μέσα-τέλη Σεπτεμβρη.Για παράδειγμα,αν είμαστε  στα  έλατα και  σκοπεύουμε  να  εκμεταλλευτούμε  το  βαμβάκι μέσα  στον  Ιούλιο,πρέπει  να  διεγείρουμε   τη  γέννα  αμέσως μετά  τον  τρύγο στα  έλατα ή  και  να  κάνουμε  συνενώσεις.Αντίθετα όμως  αν  σκοπεύουμε  να  πάμε  στο  δεύτερο  βάρεμα  του εργάτη  των   πεύκων στα  τέλη  του  Σεππτέμβρη,μπορούμε  να  κόψουμε  τα  μελίσσια ,  δημιουργώντας   δύο δυνατές  παραφυάδες και  να τα βοηθήσουμε  να  αναπτυχθούν, ώστε  να  έχουμε   δύο παραγωγικά  μελίσσια  στο  πεύκο.Αλλά  και  στις   δύο περιπτώσεις πρέπει  να  ενισχυθούν τα  μελίσσια και  να  επιλεγεί  στη  δεύτερη περίπτωση μία  τοποθεσία  με  καλή νεκταροδοτική και γυρεοδοτική ανθοφορία.

12.ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΟΝ  ΙΟΥΛΙΟ.

Μέλι τρυγάμε το  πρώτο  δεκαήμερο  του  Ιουλίου από   όψιμο  θυμάρι,ρίγανη ,  βελανιδιά,  τριφύλι λεβάντα   και άλλα  φυτά.

Και  το  μήνα   αρχές  Αυγούστου ,τρυγούμε  μέλι  από όψιμο θυμάρι ,ρήγανη βελανιδιά,

,το  τριφύλι ,τη  λεβάντα και  άλλλα  φυτά.,ενώ  τέλος  αυτού  του  μήνα   ή  αρχές  του Αυγούστου τρυγάμε  το  βαμβάκι.

Ο ΒΑΣΙΛΙΚΌς  ΠΟΛΥΤΌς  ΚΑΙ  Η ΣΥΛΛΟΓΉ   ΓΎΡΗς  ΣΑΝ   ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΑ  ΘΈΜΑΤΑ,ΔΕΝ ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΙ,ΌΠΩΣ ΚΑΙ  Η   ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ  ΠΡΟΠΟΛΗΣ  (για  να  μη ν  αλλοιώνουμε  την   ενότητα αυτής  της  ανάρτησης).

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1.Εργάτριες

Τα μελίσσια  που  είναι προορισμένα να  συλλέξουν  από  τη  φθινοπωρινή  ανθοφορία,ανασυγκροτούνται μετά   από  τον  τελευταίο τρυγητό τος και  ετοιμάζονται  για την ανθοφορία ,  έτσι  να  είναι παραγωγικά.  Γιαυτό  ο  πληθυσμός  τους  πρέπει  να  καλύπτει τα  20  πλαίσια,δηλαδή 40,000 άτομα και  ο γόνος  τους  τουλάχιστο τα  3 πλαίσια.

2.Η Βασίλισσα γεννά  τώρα  την  ένατη και   δέκατη  γενιά  μελισσών  και η  γέννα  της  τελευταίας θα  ολοκληρωθεί μέσα  στο  πρώτο  δεκαήμερο του  Σεπτρμβρη ,που  οι  μέλισσες  αυτής  της  γενιάς  θα  χαθούν και λίγες  θα ξεχειμωνιάσουν

3.Ο γόνος:

Πρέπει να καλύπτει  τώρα  την  επιφάνεια   τριών   πλαισίων, περίπου 21.000 άτομα περίπου στα  μελισσοσμήνη που προορίζονται  να  συγκομίσουν το  φθινόπωρο  μελιτώματα του πεύκου και αν  ο   γόνος  έχει  πέσει,πρέπει να  δίνονται καθημερηνά και για   10  μερες ο,250-ο,500 λίτρα  σιρόπι αναλογιας  ένα   προς  ένα,στο κάθε  μελισσοσμήνος .Και   10  μέρες  μετά  τη διακοπή να  επαναλαμβάνεται  η  ίδια  τροφοδοσία, αν εξακολουθεί   η  έλλειψη νεκταροέκκρισης.Βεβαια  γυρεοδοτικές  ανθοφορίες  υπάρχουν  αυτή   την  εποχή,,αλλά  αν χρειαστεί   θα πρέπει να   τα  ενισχύσουμε και  με αποθηκευμένη  γύρη  που  έχουμε  μαζέψει   την  άνοιξη γιαυτό  το  σκοπό

4.Οι κηφήνες

Εξακολουθούν να   υπάρχουν  στην κυψέλη,αλλά   λιγοστεύουν  μέρα   με  τη  μέρα.

5.0ι  μελισσοτροφές είναι τον  Αύγουστο δυο πλαίσια  γεμάτα 

μέλι ,   5-6 κιλά και  δύο   γεμάτα   πλαίσια γύρης  δηλ 2,2 κιλά

6. Οι  ανθοφορίες.

Τον  ΄Αυγουστο  ανθοφορούν ο  ηλίανθος, η  λιγαριά,η αγριοβαμβακιά,ο  πολύκομπος  και  άλλα φυτά  μικρής  σημασίας  , ενώ   έρχεται και  η μελιτοέκκριση  του  πεύκου   τέλη  Ιουλίου  έως  αρχές Σεπτέμβρη,π0υ αυτή   είναι , αν  και λιγότερο,  σταθερή από    τη   φθινοπωρινή ,μπορεί  όμως να   δώσει  πολύ μέλι

7 .Το  πρόγραμμα  εκμετάλλευσης.

Μετά   τον αυγουστιάτικο  τρύγο τα  μελίσσια  θα  ετοιμαστούν για  τη  φθινοπωρινή συγκομιδή  του  πεύκου ή  του  ρικιού,είτε   αν  δεν  υπάρχει  κοντά  μας καλή  βοηθητική  ανθοφορία θα  γίνει  μεταφορά σε  περιοχή, όπου τα  μελίσσια θα  τραφούν  καλά , για  να   ξεχειμωνιάσουν.

8.Οι  συνθήκες  διαβίωσης των  μελισσιών

Τα μελίσσια  συνεχίζουν  τη  δραστηριότητά  τους  αυτό  το  μήνα και  παράλληλα  δέχονται συνεχείς  χειρισμούς είτε  για τον  τρύγο ,είτε   για  τη  μεταφορά τους,είτε για  ανασυγκρότηση που   έτσι  καταπονούνται..Οι  ανάγκες σε  χώρο  και  νερό ,αλλά  και  για   προστασία από  τον  καύσωνα εξακολουθούν  να  υπάρχουν,όπως  και  οι  κίνδυνοι  από  τους  ψεκασμούς,αλλά  και  εχθρούς  και  ασθένειες προβληματίζουν  ,   που πρέπει  να επαγρυπνούμε.

9.Ενυσχίσεις και  διευκκολύνσεις.

Οι είσοδοι  πρέπει να  ρυθμίζονται  ανάλογα  με  την  κατάσταση  του   σμήνους ,αλλά   και  τη  συλλογή  και το  πλήθος  των  εχθρών που αφθονούν αυτή  την εποχή: (Είναι,σκούρκοι,σφήκες,κηρόσκορος,αχεροντίες κλπ.).Στο  μικρότερο  μελίσσι  η  είσοδος  περιφρουρείται ευκλότερα  από  την  κανονική  κυψέλη  και   υπενθυμίζεται , ότι   υπάρχουν   και θυρηδωτές  πόρτες   στη  αγορά  των  μελισσοκομικών  ειδών.Και για  το  νερό ισχύουν   τα  ίδια   με   τον  Ιούλιο,το  ίδιο  και  για  τον  αερισμό και  για  την προστασία   από  τον  καύσωνα : Καθαρίζουμε προσεκτικά  την  περιοχή  μπροστά  από  την  κάθε  κυψέλη,από  τα  χόρτα,ελέγχουμε  και  καθαρίζουμε   τον  πάτο   των  κυψελών αν   κρίνουμε  ότι  χρειάζεται και   προσθέτουμε  ή  αφαιρούμε πλαίσια και  ορόφους.

10.Προστασία  στα  μελισσοσμήνη.

Με  τις  επιθεωρήσεις πάντα προσέχουμε για  συμπτώματα  ασθενειών ειδικά  σε  περιοχές  με μεγάλη μελισσοκομική  συχνότητα.,όπως  το Αυγουστιάτικο  πεύκο.Οι  σφήκες είναι  έντονο  πρόβλημα αυτή  την  εποχή σε  αρκετές  περιοχές,αλλά  και  ο  κηρόσκορος και  πρεπει να   λαμβάνονται  τα  κατάλληλα  μέτρα,που είναι   μείωση εισόδων στα  αδύνατα  μελίσσια,συνενώσεις   αδυνάτων  για  ενδυνάμωση της  άμυνάς  τους,σφηκοπαγίδες και  άλλα  και  να προσέχουμε για τυχόν  ψεκασμούς  σε  φοινικόδεντρα( που  κατάστρεψαν κυριολεκτικά   τη  Μελισσοκομία  της   Αττικής,άν  ενημερωθείτε  από  τις  αναρτήσει  μας,καλώντας  με κλίκ ,  το  έγλημα  αυτό ,που  δεν  καταλογίστηκαν   ευθύνες  στους  αρμόδιους του  τότε Υπουργείου Αγροτικής   Ανάπτυξης  και  τροφίμων).

11. Εξελίξεις στα  μελισσοσμήνη:

Έχουν  μεγάλο  αριθμό συλλεκτριών που όμως  χάνονται  μέρα  με  τη  μέρα λόγω εντατικής  δουλειάς  και είναι οι  μέλισσες  αυτές της   έβδομης  γενιάς και θα  υπάρχουν στην κυψέλη μέχρι το  τέλος  του  μήνα..

Τα μελιτώματα του  φθινοπωρινού   πεύκου,τέλη Σεπτέμβρη μέχρι  και  Νοέμβρη, θα  συλλέξουν  οι  μέλισσες της   όγδοης,ένατης και  δέκατης γενιάς και  για  να έχουμε πολλές   συλλέκτριες   τότε,θα  πρέπει : 60  ημέρες νωρίτερα οι  βασίλισσες οι     να  έχουν  αυξημένη  γέννα.:Γιαυτό  και  είναι  απαραίτητη η  διεγερτική τροφοδοσία,αν  οι  συνθήκες  δεν  ευνοούν την  εκτροφή μεγάλης ποσότητας γόνου..

Και  από τα  μελίσσια  που  δεν  πρόκειται  να  εκμεταλλευτούν άλλη  ανθοφορία,πρέπει  να  αφαιρεθούν  οι μελιτοθάλαμοι και  να  τα  βοηθήσουμε  να  δημιουργήσουν τα  αποθέματα  μελιού για  ξεχειμώνιασμα,αλλά  και  ένα  καλοταγισμένο,υγιή πληθυσμό που θα  αποτελέσει τις  μέλισσες  του χειμώνα.

.Οι  όροφοι  πρέπει να   απολυμανθούν με  φλόγιστρο(υπάρχουν  αναρτήσεις),όμως  πριν   φυλαχτούν και  τα  πλαίσια  να  προστατευτούν  από  τον  κηρόσκωρο..

12. Προϊόντα.

Μέλι:Αρχές  Αυγούστου μπορεί  να τρυγήσουμε το  όψιμο  θυμάρι και  τον ηλιανθο και  προς το  τέλος   τρυγάμε  το  βαμβάκι και  το αυγουστιάτικο  πεύκο.

Βασιλικός  πολτός:Δεν  ευνοείται η  παραγωγή  του  αυτό  το μήνα,παρά  μόνο  σε  ελάχιστες  περιοχές και  με  σημαντική υποστήριξη  στα μελίσσια.

Γύρη: Δεν  ευνοείται η  συλλογή της  αυτό  το μήνα

Πρόπολη:Και  αυτό  το  μήνα  σε  ορεινές  περιοχές μπορεί να  συλλεχθεί  πρόπολη με  ειδική   σίτα  , γιαυτό  το  σκοπό.

 

ΠΗΓΗ: Μελισσοκομικό Βήμα  ,της  Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών   Συλλόγων   Ελλάδος,τεύχος   80

Μαϊου-Ιουνίου,2016,σελίδες 38-41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements