(ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ): …..

Μέχρι  σήμερα δεν  υπάρχουν τεκμηριωμένα  στοιχεία που να  αποδεικνύουν,ότι:

  1.  Γενετικά  τροποποιημένα  φυτά ή  Καινοφανείς   πρωτείνες μπορούν  να  επηρεάσουν  την  ανάπτυξη, συμπεριφορά και  επιβίωση ανηλίκων  ή  ενηλίκων  μελισσών (Μalone,2oo4).
  2. Tην  ύπαρξη γενετικά  τροποποιημένου υλικού στα  προϊόντα των  μελισσών:Η παρούσα άποψη της  Ε.Ε. για  το  μέλι που  προέρχεται  από Γενετικά Τροποποιημένα Φυτά , είναι ότι  δεν  αποτελεί Γενετικά Τροποποιημένο Προϊόν.
  3. Παραταύτα όμως , η  πώληση γενετικά  τροποποημένης  γύρης από  μεγάλη  εμπορική  εταιρεία είχε  πολύ  χαμηλές  πωλήσεις (Sanford,2oo3).
  4. Αλλά , γενετικά τροποποιημένο υλικό μπορεί  να  περάσει μέσω  των  προϊόντων των  μελισσών,στον  άνθρωπο.
  5. Οι σημερινές αντιλήψεις  της  παγκόσμιας επιστημονικής  κοινότητας, είναι  ότι η  επιστήμη  της βιοτεχνολογίας θα  κυριαρχήσει  τον  αιώνα  που  έρχεται,όμως  η  τεχνολογία του  γενετικά   ανασυνδυασμένου  DNA ενέχει   πολλά  ερωτήματα ηθικού  περιεχομένου,επιστημονικής δεοντολογίας και  κυρίως κοθορισμού  διαδικασιών ελέγχου
  6. .Γιαυτό θα  πρέπει  με  νηφαλιότητα και  χωρίς  δογματισμούς ,να  καθοριστούν  άμεσα  τα  κριτήρια,με βάση   τα  οποία ορισμένα  πειράματα θα  επιτρέπονται,αλλά  θα γίνονται υπό  αυστηρά  καθορισμένες συνθήκες.
  7. Και  τέλος , άλλα  δεν  θα  επιτρέπονται καθόλου (Τυπάς,1998).
  8. Το  ίδιο  ισχύει  και  για  τα  υπό  διάθεση  προϊόντα γενετικά  τροποποημένων   οργανισμών.
  9. Εκείνο  όμως που  θα  πρέπει να  αποφευχθεί ,είναι  η  τυφλή  κινδυνολογία και  η  γιγαντοποίηση των  πιθανών  κινδύνων από  τη  χρήση γενετικά  τροποποιημένων οργανισμών.
  10. Μελισσοκομική   Επιθεώρηση Ιουλίου  Αυγούστου 2005,σελίδα 223.-
Advertisements