Για αυτό  το  πρόβλημα ,το  Ευρωπαϊκο Κοινοβούλει0 θέλει  επέκταση   των   ενισχύσεων   της   Μελισσοκομίας  μετά  το  2013,επειδή μειώνονται  οι   πληθυσμοί και  από  τις  μέλισσες   εξαρτάται   το   70%   των  τροφίμων και  αν  συνεχιστεί  αυτή  η  μείωση  θα  εξαφανιστούν  τα  περισσότερα  είδη   φυτών.

Έτσι  με  ψήφισμα  αναζητήθηκε  σχέδιο  δράσης αντιμετώπισης  του προβλήματος με γεωργικές  πρακτικές ,που θα  είναι  φιλικές  προς  τις  μέλισσες και  θα  διαθέτουν  περισσότερα  κονδύλια για  τη  μελισσοκομία,να  προωθηθεί   η  κτηνιατρική στρατηγική  υπέρ των  μελισσών και  τέλος  να  καθιερωθεί σαφέστερη   σήμανση  των   ευρωπαϊκών  μελιών  για  την  προέλευσή  τους   και την  περιεκτικότητά  τους σε  μέλι.

Αλλά να   βελτιωθεί   το  φυσικό περιβάλλον  που  θα διατηρεί την  ανοσία  των  μελισσών, με  περιορισμό  της  ρύπανσης και  τα  κτηνιατρικά    σκευάσματα  να  βελτιωθούν και  να  μειωθεί  η  χρήση  των  παρασιτοκτόνων   από  τους   γεωργούς ,  που   αυτοί  πρώτιστα πρέπει   να  γίνουν    σύμμαχοι  των   μελισσών  και  των  μελισσοκόμων.

Η  Ευρωπαϊκή    Επιτροπή   έχει  είδη  εγκρίνει εθνικά  προγράμματα  δράσης  σε   27  κράτη μέλη  της, για   την  προστασία   και   προώθηση  της   Μελισσοκομίας,που προβλέφθηκαν ετήσια  κονδύλια 26 εκατομμυρίων  ευρώ για   την  περίοδο 2008-2010 και   32 εκατομμυρίων  για 2011-2013 , που με  τη φήφισή  τους το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλειο ζητά   επέκταση  της  στήριξης μετά  το  2013.

Οι  ειδικοί  πιστεύουν , ότι  οι  μέλισσες  έχουν  υποστεί  μείωση   στην  ανοσία  τους από  παθογόνα,από  χρήση  εντομοκτόνων στις καλλιέργειες,ίσως  και   από αλλοιωμένη  τροφή και  από  αλλαγές   στη  χρήσης  της  γης.Αλλά   και  από επηρεασμό που  προκαλούν οι  πυλώνες   υψηλής ηλεκτρικής τάσης και  οι  κεραίες  της κινητής  τηλεφωνίας.

Πηγή:Μελισσοκομικό  Βήμα της  ΟΜΣΕ,τεύχος 47 ,σελ. 11.