ΕΝΣTΙΚΤΟ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ   ΤΩΝ  ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ   ΣΤΑ  ΒΑΡΡΟΑ

Αυτό  το  ένστικτο λαμβάνεται  σοβαρά  υπόψη  στην  επιλογή  των  μελισσιών   αναπαραγωγής και  αυτό   διαφημίζεται στο  εξωτερικό  από  τις  περισσότερες μονάδες   που  διαφημίζουν τις   βασίλισσές  τους και πράγματι   αυτή  η  υγιεινή    συμπεριφορά έχει   το  ένστικτο  καθαρισμού   που παίζει  σπουδαίο  ρόλλο στην  ανθεκτικότητα των  μελισσιών  στις  αθένειες του   γόνου,όπως Αμερικάνικη σηψηγονία,Ασκοσφαίρωση,Σακκόμορφο  σήψη και  την  αντιμετώπιση   του  μεγάλου  και  μικρού  κηρόσκωρου

Το 1992 στη  Γερμανία  βρέθηκε ότι υπάρχει θετική  συσχέτιση  ανάμεσα   στο  ένστικτο καθαρισμού και  την  απομάκρυνση από  τις  μέλισσες γόνου παρασιτισμένου από  το  άκαρι  ΒΑΡΡΟΑ.,αλλά  μέχρι  σήμερα δεν  έχει  βρεθεί   αυτή   η   συσχέτιση, που  να  επαληθεύει αυτό  το  ένστικτο καθαρισμού  και   την  εξέλιξη  του   πληθυσμού  των  βαρρόα.

Έτσι.παραθέτουμε ένα  απλό   τρόπο για   να  ελέγχουμε και  να  βαθμολογούμε  τα  υποψήφια  για  αναπαραγωγή μελίσσια,σχετικά  με  την  αυξημένη  ή  όχι  τάση να  καθαρίζουν  τις κηρήθρες:

«Κόβουμε ένα  κομμάτι κηρήθρα  με  κλειστό  γόνο συγκεκριμένων   διαστάσεων(π.χ. 10χ10 εκ) και το τοποθετούμε   στην  κατάψυξη για  24  ώρες και  το  επαναθετούμε  στην  κηρήθρα  που  ήταν.

Για   μια  εβδομάδα   παρακολουθούμε  καθημερινά τον  αριθμό  των κελιών  που  καθαρίζουν  οι  μέλισσες πετώντας   το  νεκρό  γόνο  από τη  ψύξη και  βαθμολογούμε  τα  μελίσσια  μας  ανάλογα  με   την  ταχύτητα  του  καθαρισμού»

Πηγή:Μελισσοκομική  Επιθεώρηση  Ιουνίου  1999, σελ.289

.

Advertisements