«Κατά  της  βαρροϊκής  ακαρίασης»

ΤΟ  ΠΑΡΆΣΙΤΟ  ΒΑΡΡΌΑ ,που  είναι  καταστρεπτικό  για  τα  μελίσσια ,πρέπει  να  αντιμετωπίζεται από  τους  μελισσοκόμους  με την πιστή  εφαρμογή  των  αναρτήσεων  16/12/2012 ,αλλά  και 18/9/2015 που  διαφέρουν   χρονικά, αλλά   συμπίπτουν  ουσιαστικά και  πρέπει  να   εφαρμόζονται  πιστά,για να  προκύπτει  καλό  αποτέλεσμα.

Επανερχόμαστε  όμως  σ΄αυτές ,για μία  αξιολόγηση  που  έγινε  της  χρήσης   του  οξαλικού  οξέος  στη μελισσοκομία ,για   την  αντιμετώπιση  των  βαρρόα και  ειδικά  για   κάποιες  λεπτομέρειες ,που  είναι   σημαντικές και   προέρχονται  από  το τρίτο   επιστημονικό  συνέδριο  της  Μελισσοκομίας   και  αναφέρονται στην  αποτελεσματικότητα, αλλά  και σε   κάποιες  χρήσιμες δευτερογενείς  επιδράσεις του  οξαλικού  οξέος,που αυτές  διερευνήθηκαν  σε  περιόδους παρουσίας,αλλά  και απουσίας  του  γόνου.

Όταν χρησιμοποιήθηκε συσκευασμένο ένυδρο  οξαλικό οξύ που   περιέχει   2 μόρια  νερού  και  εφαρμόστηκε  με   διαβροχή -εντάλαξης,όπως   έχει ,   διαπιστώθηκαν  τα  εξής:

Το  Δεκέμβριο 2005 ,σε  περίοδο  χωρίς γόνο , το  οξαλικό οξύ περιεκτηκότητας 3,2%,δηλαδή των  75 γραμμαρίων, σε  ένα  λίτρο νερό και   1  κιλό  ζάχαρης,είχε αποτελεσματικότητα 95,7%, μέσος  όρος 98,4%.

Σε χειμερινές  όμως  περιόδους  όπως Φεβρουάριος  του  2006 η   αποτελεσματικότητα κυμάνθηκε από   85% έως 95% και ήταν  ακόμη  μικρότερη το  2007 όταν χρησιμοποιήθηκε χύμα οξαλικό  οξύ  3,5% και 4% .Αλλά  πρόβλημα  δεν  παρατηρήθηκε  στην  ανάπτυξη  των μελισσιών μετά  τη μία  χρήση..

Η δεύτερη  εφαρμογή με  3,2% και  3,5% οξαλικό  οξύ, την  ίδια  περίοδο   του  2007 αύξησε  την  αποτελεσματικότητα,αλλά καθυστέρησε  στην   αρχή  της  άνοιξης   την   ανάπτυξη των  μελισσιών  που δέχτηκαν οξαλικό  οξύ  για  δεύτερη φορά, που   η  καθυστέρηση  αυτή  ήταν για  2-3   εβδομάδες  περίπου και  στη  συνέχεια η  ανάπτυξη  των  μελισσιών  έφθασε   και  τα  υπόλοιπα.

Μεγάλη καθυστέρηση είχαν τα  μελίσσια  που  δέχτηκαν  2   φορές 4% οξαλικό  οξύ και  σε  εκείνα  που  η  εφαρμογή  έγινε με  τη  συσκευή  varrox,που η  πτώση  των  βαρρόα   μετά  την  εφαρμογή ήταν  κατά  μέσο  όρο   10 ημέρες.

Σε  περιόδους με  παρουσία  ανοιχτού  γόνου η  αποτελεσματικότητα  της  μιας   εφαρμογής ήταν  πολύ  μικρή 30%-44% και   η  δεύτερη εφαρμογή σε  διάστημα 10-12  ημερών,που  αύξησε  την αποτελεσματικότητα  περίπου  κατά  40%-15%,είχε δυσμενείς  επιδράσεις  στο  ανοιχτό  γόνο,αλλά  και  στην  ανάπτυξη   των  μελισσιών,όταν  στην  εφαρμογή  του  οξαλικού  οξέος χρησιμοποιείτο  σιρόπι  αναλογίας  1:1.συγκέντρωσης   οξαλικού μέχρι  και  3% σε  αραιό  σιρόπι 56 γραμμαρίων  οξαλικού σε  1  λίτρο  νερό και  1/2 ζάχαρης δεν  έχουν δυσμενείς  επιδράσεις στον  ανοιχτό   γόνο και  με  δεύτερη  εφαρμογή.

Όμως η  αποτελεσματικότητα  του  άνυδρου(χύμα) οξαλικού   οξέος και  οι  επιδράσεις  μεγαλυτέρων  συγκντρώσεων από  το  3%  στον  ανοιχτό  γόνο δεν  μελετήθηκαν.

Τέλος,νεότερες  έρευνες   έδειξαν ότι   διάλυμα 10 νερό,10 ζάχαρη, 10% οξαλικό  οξύ   που είναι περίπου 5%,όταν  εφαρμοστούν  2  φορές είναι  επιβλαβές για  τις  μέλισσες,που  για  δεύτερη  φορά  ,χάνονται  οι  μέλισσες από  την  κυψέλη και  η  δράση  του  οξαλικού  οξέος δεν  εξαφανίζεται αμέσως ,χωρίς  σωρεία  νεκρών  μελισσών στην  κυψέλη και  διάρκεια  επί  μέρες   των  απωλειών.

Και κλείνοντας  αυτή  τη  χρησιμη,αλλά περίπλοκη  και  δύσκολη  παράθεση ,έχει  δοθεί  το τηλέφωνο 2373091267 του  Ινστιτούτου  Μελισσοκομίας,για  όποια πληροφόρηση και διευκόλυνση.-

ΑΝΑΡΤΗΣΗ:20/9/2016

tomelissi.wordpress.c0m , t/voliotis

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements